Nyheter

Hva er det Statoil ikke klarer håndtere?

Publiseringsdato: 11. april, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I mars la Regjeringen fram en stortingsmelding om fangst og lagring av CO2 på Mongstad, og da ble det kjent at rensingen ligger an til å bli ytterligere utsatt. Årsaken skal ligge i Statoils problemer med aminteknologi.

Bellona mener at utfordringene knyttet til aminteknologi er håndterbare, og at Statoil har blåst problemene opp for å utsette investeringene i rensing. Som Bellona skriver i det vedlagte dokumentet, har den såkalte månelandingen lidd stort av at det er Statoil som skal stå for utbygging av renseanlegget.

Les Bellonas kommentarer i pdf-vedlegget til høyre.