Nyheter

Kvalm og uetisk bonustildeling

http://www.tu.no/olje-gass/article271733.ece

Publiseringsdato: 4. april, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Selv om elleve mennesker mistet livet i det som er blitt kalt "oljeindustriens Tsjernobyl" i Mexicogolfen i fjor, gir toppsjefene i Tansocean, driftsselskapet for "Deepwater Horizon" seg selv bonus for god sikkerhet i 2010.

– Utrolig provoserende at et selskap som er medansvarlig for så dårlig sikkerhet at elleve mennesker dør, velger å gi seg selv bonus for god sikkerhet det selvsamme året, sier leder i Bellona, Frederic Hauge.

– Dette er et klart eksempel på hvordan mennesker i oljeindustrien tenker. En slik selvgod innstilling er i seg selv en holdning som kan føre til ulykker.

Fikk ansvaret

Transocean ble tillagt ansvaret for ulykken i Mexico-gulfen sammen med oljeselskapet BP av granskningskommisjonen som var nedsatt av Obama-administrasjonen.

Rapporten slo fast at kostnadskutt hadde gått utover sikkerheten på riggen.

Sju av de som omkom var ansatt i Transocean.

Kvalmt

Ifølge Wall Street Journal fikk sjefene to tredjedeler av potten som var avsatt til sikkerhetsbonus. Denne potten utgjør en fjerdedel av totalsummen som er avsatt til bonus.

Frederic Hauge reagerer skarpt på ledelsen i Transocean:

– Er de gærne? Det er rett og slett kvalmende. De pengene bør gå til etterlatte eller de som blitt skadelidende av dette. Dette er et ekstremt godt eksempel på at det i oljeindustrien fins mennesker som ikke eier skam i livet.

Opererer i Norge

Transocean er store i Norge. På deres norske hjemmeside heter det «i nærmere førti år har Transocean spilt en sentral rolle in norske offshorevirksomhet».

Det var Transocean som fant olje i det nye Skrugard-feltet i Barentshavet:

– Det borger ikke akkurat for sikker drift at et selskap med en ledelse som nedpriorieter skikkelige sikkerhetssystemer, fraskriver seg ansvaret ved store katastrofer og attpåtil beriker seg personlig i etterkant ved hjelp av kreative måter å beregne sikkerhet på, opererer i noe farvann.

Les mer om Transoceans metoder for å vurdere sikkerhetsbonus på Bellonas engelske nettside.

______________________________________________________________

Oppdatering 6. april 2011:

Toppsjefene i Transocean velger å donere sin sikkerhetsbonus til de pårørende etter Deepwater Horizon-ulykken. De fem lederne valgte å gjøre dette etter den massive kritikken av bonustildelingen. Les mer på CNN.US