Nyheter

Borten Moe ødelegger norsk klimapolitikk

Olje- og energiminister Ola Borten Moe
(Foto: OED)

Publiseringsdato: 6. mai, 2011

Skrevet av: Anne Karin Sæther

I dag gjorde regjeringen det kjent at den går inn for å godkjenne utvidelsen av Ekofisk – uten å kreve elektrifisering. Dermed gjør Borten Moe og resten av regjeringen det ekstremt vanskelig å nå Norges klimamål.

Utvidelsen av Ekofisk kom som forventet, men det var en stygg overraskelse at regjeringen ikke pålegger oljebransjen å hente ren kraft fra land på Ekofisk og Eldfisk.

I dag spyr gassturbiner på Ekofisk- og Eldfisk-plattformene ut rundt 900.000 tonn CO2 hvert år. Tilsammen står Ekofisk-området for utslipp på over 1,2 millioner tonn – og det er dermed en av Norges største kilder til utslipp av klimagasser.

 – Ekofisk har vært i drift i 40 år, og disse planene legger til rette for 40 nye år med olje- og gassproduksjon fra området, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

– Regjeringen legger nå til rette for 40 nye år med nærmere én million tonn årlig med CO2 fra norsk sokkel, i en tid der utslippene er nødt til å gå ned mot null, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Med all tydelighet fremstår Borten Moe og regjeringen som feiginger som ikke har våget å stille krav til oljeindustrien, sier Hauge.

Ren kraft fra land

– Nå har olje- og energiminister Borten Moe også vist at han gir gir blaffen i klimaforliket. For målene i det norske klimaforliket kan vanskelig oppnås uten at plattformer på Ekofisk og Eldfisk elektrifiseres, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Utvidelsen av Ekofisk og Eldfisk var en gavepakke til regjeringen for å sikre utslippskutt på norsk sokkel, fordi man under utvidelsen kan elektrifisere plattformene: det vil si bytte ut skitten energi fra gassturbiner på plattformene med tilførsel av ren kraft fra land.

Klima- og forurensningstilsynet (Klif) fastslo i sitt omfattende arbeid med Klimakur at elektrifisering av Ekofisk var det området på norsk sokkel der det vil være billigst å kutte CO2-utslippene.
Bellona mener Borten Moe burde ha pålagt ConocoPhillips å elektrifisere installasjonene på Ekofisk og Eldfisk. Når ConocoPhillips skal bygge en helt ny plattform på Ekofisk ligger alt til rette for en større områdeelektrifisering av Sørlige Nordsjøen. Ettersom man slipper ombyggingskostnadene på den nye plattformen, vil det antakeligvis bli enda billigere enn tidligere antatt.

Klimaforliket i tynn tråd

Klimaforliket og norske klimamål henger nå i en syltynn tråd dersom Stortinget ikke retter opp i Borten Moes feil og krever at Ekofisk bygges ut med kraft fra land.

Dersom Ekofisk ikke elektrifiseres vil det bli enda vanskeligere å oppnå Stortingets klimamål.

Stortinget må stille krav til at flere innretninger kobles opp mot Ekofisk slik at hele Ekofisk-området del-elektrifiseres.

Elektrifisering av Ekofisk ville hentet kraft fra land i en region som i dag har et stort kraftoverskudd og et robust nett.

Nok en kamel for Solheim

– At disse områdene ikke elektrifiseres må være en av de største kamelene miljøvernminister Solheim har svelget siden utsettelsen av Mongstad. Det kan vel hende at han er blitt så vant til det at han ikke merker det, sier  Hauge.

– Driften og utslippene fra Ekofisk vil nå å pågå frem til 2050. På det tidspunktet må Norge strengt tatt være et nullutslippssamfunn hvis vi skal ta vår del av de nødvendige kuttene, sier Bellona-lederen.

Dersom Sørlige Nordsjøen ikke elektrifiseres vil større kostnader veltes over på norske forbrukere eller industrien for å oppnå klimaforliket.

Under grensen

Utredningen Klimakur viser at alle tiltak med en kostnad på opp til 1500 kr pr tonn må tas for å nå målsetningene i Klimaforliket. Områdeelektrifisering av Sørlige Nordsjøen ble i Klimakur anslått til å koste 1350 kr pr tonn, og er dermed helt nødvendig for å nå Klimaforliket på en kostnadseffektiv måte.

Etter at Klimakur ble lagt frem ble Bellona nektet innsyn i bakgrunnstallene for elektrifisering. I regjeringens beslutning om utvidelse av Ekofisk har man lagt kostnadstall for elektrifisering som er nesten dobbelt så høye som beregningene i fjor. Det er helt uakseptabelt, mener Bellona.

Bellona reagerer sterkt på den hastebehandling som har funnet sted i forbindelse med utvidelsen av Ekofisk. 10 ukers behandlingstid av en sak som vil legge føringer for norske klimagassutslipp i førti år fremover, viser en form for særbehandling av oljeindustrien som er skandaløs i forhold hva andre næringer opplever å få når de søker om tillatelser.

***

For ytterligere kommentarer, kontakt rådgiver i Bellona, Håvard Lundberg, 957 93 255.