Nyheter

Opprop mot tjæresand

Publiseringsdato: 16. mai, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Å utvinne olje fra tjæresand innebærer store utslipp av klimagasser, og et ekstremt forbruk av ferskvann. Dette er verdens mest skitne oljeutvinning. Storting og regjering må ta ansvar og instruere Statoil om å trekke seg ut av tjæresanden!

Nye tall for 2010 viser at Statoils uvinning av olje i Canada, har ført til mye høyere utslipp avklimagassen CO2 enn noen hadde forventet. Denne formen for oljeproduksjon slipper ut 85 ganger så mye CO2 som tilsvarende mengde olje utvunnet i Nordsjøen.

34 organisasjoner og samfunnsaktører krever at Statoil slutter med denne svært forurensende aktiviteten!

Statoil ut av oljesand!

Hvis Statoil skal kunne fortsette å kalle seg et miljø- og klimabevisst selskap, må de trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canade umiddelbart, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg. [picture1 {Silje Lundberg på befaring ved Statoils oljeutvinning-anlegg Leismer i Alberta, Canada}]