Nyheter

Opprop mot tjæresand

Publiseringsdato: 16. mai, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Nye tall for 2010 viser at Statoils uvinning av olje i Canada, har ført til mye høyere utslipp avklimagassen CO2 enn noen hadde forventet. Denne formen for oljeproduksjon slipper ut 85 ganger så mye CO2 som tilsvarende mengde olje utvunnet i Nordsjøen.

34 organisasjoner og samfunnsaktører krever at Statoil slutter med denne svært forurensende aktiviteten!

Statoil ut av oljesand!

Hvis Statoil skal kunne fortsette å kalle seg et miljø- og klimabevisst selskap, må de trekke seg ut av oljesandprosjektet i Canade umiddelbart, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg. [picture1 {Silje Lundberg på befaring ved Statoils oljeutvinning-anlegg Leismer i Alberta, Canada}]