Nyheter

Anmeldelsen av Oleon er levert

Publiseringsdato: 20. juni, 2011

Samtidig som Frederic Hauge anmeldte Sandefjord-bedriften Oleon, varslet han at det samme vil skje med selskapet DVS AS, som Bellona mener er medansvarlig for miljøkriminaliteten de i dag har avslørt.

Vestfold Politidistrikt mottok i ettermiddag Bellonas anmeldelse av Oleon – for brudd på forurensningsloven.

Dokumentasjonen har blitt fremskaffet gjennom måneders nitidig arbeid med å kartlegge strømmene av farlig avfall fra oljeindustrien.

– Det politiet har fått, dokumenterer meget godt den grove miljøkriminaliteten vi mener har blitt begått, og vi har levert et bredt grunnlag for videre etterforskning av saken, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Som ventet har det vært viktig at Bellona aksjonerte og er til stede for å sikre at viktig informasjon i saken kommer på bordet.

Fikk belegg for påstandene

Miljøstiftelsen har fått lett spill etter at de startet aksjonen i Sandefjord i dag tidlig, og flere sentrale punkter i anmeldelsen har allerede blitt bekreftet.
I dokumentet til politiet skriver Bellona at de «…finner grunn til å tro at Oleon lagrer farlig avfall, hvilket de ikke har myndighetenes tillatelse til å gjøre.»

Dette har allerede blitt innrømmet av selskapet selv, gjennom en rekke medieoppslag.

Vedgår omfanget

Miljøstiftelsen skriver videre at «Informasjon Bellona sitter på, tilsier at det er lagret annet avfall fra oljeindustrien som er av en langt giftigere og farligere karakter – avfallstyper som krever tillatelser utover det som gitt. Bellona frykter at det kan dreie seg om så mye som opp mot 30.000 tonn med avfall som er lagret ulovlig.»

Dette kvantumet ble i ettermiddag bekreftet av DVS Norge A/S, som i en pressemelding skriver at det per dags dato er «mellomlagret ca. 30.000 kubikkmeter avfall hos Oleon i Sandefjord.»

Pressemeldingen stadfester videre Bellonas mistanker om hvilke typer avfall som befinner seg der: «Avfallet består av slopvann, sedimenter fra boring og spylevann/prisessvann fra plattformer (…)».

– Det blir klarere og klarere at Bellona i dag har avslørt grov miljøkriminalitet, sier Frederic Hauge.

Vil unngå skyld

DVS mener selv å ha sitt på det tørre, og at de har gitt Oleon den informasjonen om avfallet som de skal.

– At de to selskapene Oleon og DVS nå skylder på hverandre, hadde vi regnet med på forhånd. Det er ikke rart, når forholdene i denne saken er så alvorlige som de er.

– Vi regner med at det kan bli snakk om meget betydelig straff for de som er ansvarlige, sier Bellona-lederen.

Miljøstiftelsens avfalleksperter mener utslipp av farlig avfall fra oljeindustrien kan føre til svært uheldige miljøvirkninger:

«… oljeforurenset vann, slam, og olje- og kjemikalierester etter blant annet rensing av produsert vann må behandles forsvarlig etter Forurensningsloven og underliggende forskrifter. Lekkasje av slikt avfall til miljøet kan medføre betydelig forurensning.»

Bellonas anmeldelse av Oleon finner du i høyre marg.