Nyheter

– En sjokkerende mangel på kontroll

Bellona-leder Frederic Hauge.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 20. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Vi har oppnådd det vi kom for, og skaffet beviser for grov miljøkriminalitet. Oppdraget vårt her er utført, men jeg er skremt over det kaoset i oljeindustriens avfallsbransje som er avdekket, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Bellona har i ettermiddag blitt enige med Klif, politiet og Oleon om at ikke en dråpe avfall skal tas ut eller inn før alle forhold ved anlegget er klarlagt. Med det anser vi aksjonen som ferdig fra vår side, sier Frederic Hauge.

Han er ikke nådig i sin dom over det som har blitt avdekket i dag, og som Bellona har etterforsket i flere måneder:

– Forholdene viser at systemet rundt spesialavfallet fra norsk sokkel er helt ute av kontroll.

– Det er blitt tydelig for alle at det foregår snusk, juks og fanteri i oljeindustriens avfallsbransje.

To selskaper anmeldt

Selskapet Oleon, som eier avfallsmottaket i Sandefjord, er allerede anmeldt av Bellona. DVS AS på Mongstad, som først mottok avfallet, vil bli det snart.

– DVS har begått miljøkriminalitet ved å ikke undersøke godt nok om mottakeren var skikket til og godkjent for oppdraget. Oleon ved å ikke undersøke avfallet tilstrekkelig – om de da ikke helt bevisst har brutt loven ved å lagre noe de ikke hadde tillatelse til, sier Hauge.

Aksjonen har, som Bellona-generalen forventet, bekreftet alle hans sentrale mistanker:

– Oleon har selv vedgått å ulovlig ha lagret farlig avfall. DVS har dokumentert kvantumene av avfallet, som er 30.000 kubikkmeter. De har dessuten vist at innholdet i tankene er det vi trodde på forhånd.

Forventer sterk innsats fra politiet

Hauge, som selv kommer fra Sandefjord, er fornøyd med å også ha sikret bevis for den tekniske tilstanden på lagringstankene.

– Summa sumarum, det er avdekket grov miljøkrim som vi regner med vil bli gitt høy prioritet av politiet.

Tar nye prøver

Et annet viktig utfall av aksjonen er at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nå vil ta enda grundigere tester enn de gjorde ved sitt første besøk på anlegget. Da skal de ta prøver enda lengre ned i avfallstankene.

Det er viktig fordi det ennå ikke kan utelukkes at det er sulfatspisende bakterier der. De kan omdanne sulfat til den giftige og eksplosjonsfarlige gassen hydrogensulfid, i tillegg til metan.

– Dette må gjøres slik at vi kan få avkreftet at det er finnes noen risiko for at tankene går i lufta, sier Hauge.