Nyheter

Enda en nesten-utblåsning på Valhall

Publiseringsdato: 31. august, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Bare ett år etter det alvorlige brønnsparket på Gullfaks som førte til politietterforskning, melder BP om to brønnspark (ukontrollert innstrømning) i en avfallsbrønn.

Både i sommer og i forrige uke fikk British Petroleum (BP) uønsket innstrømming av gass til brønnen de borer på Valhall-feltetunder boring.

Vanskelig undergrunn

På Valhall-feltet pumpes oljen opp fra et kalk-reservoar. Både vanninjeksjon og gassløft benyttes for å få opp oljen. Det er en utfordrende jobb, fordi grunnen lett sprekker opp og kan synke ned. I tillegg har man gass i grunnere formasjoner som skaper utfordringer. Undergrunnen oppfører seg med andre ord ikke alltid som forventet.

Gammel avfallsbrønn må oppgis

BP har flere avfallsbrønner på Valhall-plattformen, – de fleste inaktive (se vedlegg «Tilbakemelding om tiltak vedr avfallsbrønner til PTIL fra BP»). Nå borer selskapet enda en avfallsbrønn i nærheten av en av de eksisterende for å ta av for avfallsmengdene. BP kan ikke lenger bruke  hoved-avfallsbrønnen til å ta i mot avfall fra boring og produksjon da de opplever problemer med denne.

BP har en omfattende overvåkning av undergrunnen på feltet, og da det ble oppdaget uregelmessigheter i grunnen i nærheten av avfallsbrønnene  forsto BP at de ikke fungerte som de skulle..

Selskapet gjorde en kartlegging av havbunnen både i 2002 og 2008 hvor det ble identifisert groper. Disse gropene er avtrykk etter utlekking på havbunnen. Gropene ble tolket til å stamme fra svært gamle gasslekkasjer (slike groper er vanlig i Nordsjøen) og det ble ikke funnet indikasjoner på lekkasjer av avfall til havbunnen.

Under boring av ny avfallsbrønn opplever selskapet nå problemer.

Valhall

Oljearbeiderne på Valhall har i lengre tid hatt en strid gående med ledelsen i BP. Stridens kjerne er ledelsens ønske om å innføre hele nattskift offshore, dvs 14 dager med nattskift i strekk.

Tillitsvalgte kaller dette lovbrudd, eller brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstakers involvering. Saken er varslet til Petroleumstilsynet.

Forholdet mellom ansatte og ledelsen i BP skal ha hardnet til etter BP-ulykken i Mexicogulfen i fjor.