Nyheter

Kan redde Lofoten og Vesterålen

Statoil

Publiseringsdato: 17. august, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Statoil og oljebransjen jubler lik alkoholikere med en nyfunnet kasse whiskey etter oljefunnet på Aldous-prospektet. – Nå må petroholikerne i hvert fall ligge unna Lofoten og Vesterålen, sier Frederic Hauge.

– Dette er et funn som er såpass stort at det bør ta vekk presset om å åpne Lofoten og Vesterålen fullstendig. Dette bør tilfredstille oljeindustriens hunger en stund; nå har de mer enn nok å holde på med i Nordsjøen, sier Bellonalederen.

Essensielt med regulering

Oljefunnet kobles direkte til den negative effekten på klimaet av mange miljøvernorganisasjoner som har uttalt seg i mediene.

Bellona mener at klimakampen ikke vinnes ved at vi ikke finner olje, men ved at politikerne regulerer utvinningen med klare hensyn til klimaendringene.

– Steinalderen tok ikke slutt av mangel på stein, sier Frederic Hauge. Dette funnet er på en måte positivt; det kan og bør føre til at mer sårbare områder som Lofoten og Vesterålen skånes.

Politikere i lomma på Statoil

Dessverre ser det ikke ut til at politikerne er seg sitt klimaansvar bevisst. Oljeminister Ola Borten Moe omtaler oljefunnet slik: «Dette ikke slutten, ikke engang begynnelsen på slutten, men kanskje slutten på begynnelsen av oljeeventyret». Det tyder på at han overhodet ikke tar klimaendringene med i sine vurderinger av oljeutvinningen.

– Hvor fort skal vi utvinne oljen? Det er dette vi må diskutere, avslutter Frederic Hauge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopp oljeutvinning i tjæresanden i Canada