Nyheter

Arven etter Nansen

Andreas Mathismoen

Publiseringsdato: 10. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

I dag er det 150 år siden Nansen ble født. Det markeres med et jubileumsarrangement på Universitetsplassen. Kl. 17.15 skal Bellonaleder Frederic Hauge holde appell – med fokus på forvaltningen av Arktis i Nansens ånd.