Nyheter

Ta månelandingen nå!

Publiseringsdato: 5. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Teknologien er der. Nå må den tas i bruk. Regjerningen må derfor, gjennom statsbudsjettet for 2012, bidra til at elektrifisering, CO2-rensing og -lagring blir en realitet.

Gasskraftverkene på Kårstø, Mongstad og Melkeøya har ikke CO2-rensing. På norsk sokkel i Nordsjøen pøser 174 gassturbiner ut CO2 tilsvarende omtrent en fjerdedel av Norges totale utslipp. Andre, store industribedrifter bidrar i tillegg med massive utslipp.

– Dersom Norge skal få til betydelige kutt i klimagassutslippene, må gasskraftverkene og store industrianlegg i Norge få CO2-rensing og offshoreanleggene elektrifiseres, sier Gøril Tjetland, fagrådgiver for energi og klima i Bellona.

Kårstø og Mongstad

For å få til CO2-rensing og -lagring av utslippene fra Kårstø, må regjeringen sette av nok penger i statsbudsjettet, slik at anlegget blir renset.

– Bellona har lenge ment at kraftverket på Kårstø bør integreres med gassterminalen, sier Tjetland.

Det kan gi stabil leveranse av nær CO2-fri kraft og varme til terminalen, eliminere utslipp av over én million tonn CO2, gjøre anlegget mer effektivt og ha en gunstig virkning på renseprossessen.

– Denne løsningen må implementeres for å få på plass fullskala CO2-rensing og -lagring av uslippene fra Kårstø, mener Tjetland.

På Mongstad mener Bellona regjeringen må sørge for at Statoil etterlever avtalen de har inngått med staten. Det betyr at utviklingsprosessen må gå raskere enn det Statoil og Gassnova har skissert i sin tidsplan. 

– En investeringsbeslutning om fullskala rensing av kraftvarmeverket må tas i løpet av 2012, sier Tjetland.

Industrielle utslippskilder

Utover Kårstø og Mongstad, står landbasert industri i Norge for store utslipp. De største punktkildene, altså de som slipper ut mer enn 100.000 tonn CO2 årlig, står for 19 prosent av Norges samlede uslipp. 

– En SINTEF-rapport fra 2008 slår fast at CO2-rensing også for disse kan være et kostnadseffektivt tiltak, påpeker Tjetland.

Bellona mener regjeringen bør bevilge 100 millioner kroner til et forprosjekt om CO2-rensing av de største industrielle utslippskildene i Norge.

Elektrifisering av Nordsjøen

Regjeringens Klimakur viser tydelig at den sørlige Nordsjøen må elektrifiseres, dersom store klimamål skal nås uten at kostnadene legges over på andre sektorer.

Bellona mener Statnett bør få oppgaven med å legge til rette for elektrifisering av norsk sokkel og instrueres til å bygge infrastruktur. 

– Det må også innføres påkoblingsplikt for installasjoner i områdene der infrastrukturen bygges ut. Kostnaden for å knytte seg til må legges på aktørene, mener Tjetland.

Statsbudsjettet legges frem 6. oktober.

 

Pressekontakter:

CO2-rensing: Gøril Tjetland, fagrådgiver for energi og klima,

tlf.: 48 12 21 59, goril@bellona.no

Elektrifisering: Håvard Lundberg, fagrådgiver for energi og klima,

tlf. 95 79 32 55, havard@bellona.no