Nyheter

Borten Moe vil ha tjæresand til Europa

Foto: Katakanadian/Flickr

Publiseringsdato: 3. november, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Olje- og energiminister Ola Borten Moe støtter Canada i kampen mot EUs direktiv for drivstoffkvalitet som fraråder bruk av tjæresand. – Uttalelsene vil skade Norges forhold til EU og gjør Norge til en vits i klimasammenheng, sier Frederic Hauge.

– Dette er faktisk de verste uttalelsene jeg har hørt i løpet av de 25 årene jeg har holdt på med miljøvern, sier en meget opprørt Frederic Hauge.

Farlig dårlig fantasi

I et intervju med den kanadiske avisa The Globe And Mail understreket Moe at tilgangen til konvensjonell olje er blitt vanskeligere tilgjengelig, noe som har tvunget industrien ut på dypere vann eller unkonvensjonell olje, som tjæresand, skriver Dagbladet.no.

– Dette viser bare at vår holdning til Ola Borten Moe har vært riktig hele veien. Han tar overhodet ikke hensyn til klimaendringene i verden eller de store naturinngrepene i Canada.

– Det er umulig å ikke se for seg en framtid hvor disse ressursene vil spille en mer framtredende rolle i verdens behov for sikker tilførsel av energi, sier Moe til den kanadiske avisa The Globe and Mail, i følge Dagbladet.

Hvor ble det av vyene om fornybar energi?

Hva med klimaendringene?

Bellonas leder, Frederic Hauge, er for tiden på reise i USA. I går deltok han på BSR-konferansen 2011, et lederseminar om klima- og samfunnsansvar, hvor både han og tidligere visepresident og fredprisvinner Al Gore holdt foredrag. På seminaret ble ny klimaforskning lagt frem, og det viser seg at mange av scenarioene presentert av IPCC i 2007 var for forsiktige:

– Endringene skjer hurtigere enn noen hadde trodd, sier Frederic Hauge.

– Å ikke ta dette inn over seg, slik Borten Moe tydeligvis ikke gjør, representerer et menneskesyn som jeg vil bruke resten av mitt liv på å bekjempe. For å fortsette med dette oljekjøret er en oppskrift på å koke kloden. På sikt vil et slikt perspektiv, som Borten Moe nå viser at han har, føre til at millioner av mennesker vil dø og millioner av mennesker vil bli drevet på flukt.

Borten Moe mot EU

For en måned siden vedtok EU-kommisjonen en utslippsverdi for bensin fra tjæresand. Dette var et rent klimavedtak som ble tatt for å nå målet om å redusere utslippene fra transportsektoren med seks prosent før 2020.

I intervjuet med den kanadiske avisa går Moe ut mot EU og gjør det klart at han sammen med Canada vil utfordre EUs foreslåtte direktiv mot tjæresand, og mener at EUs direktiv «er verken vitenskapelig eller opplagt».

– Det er nesten ikke til å tro at han setter spørsmålstegn ved troverdigheten til verdens klimaforskning som danner grunnlaget for EUs klimapolitikk. Dette plasserer Borten Moe på nivå med George Bush, like ødeleggende og menneskefiendtlig, tordner Hauge.