Nyheter

Tjæresandaksjon i kveld

(Foto: Svend Søyland / Bellona)

Publiseringsdato: 28. november, 2011

Alle som er mot klimafiendtlig tjæresandutvinning oppfordres til å vise sin motstand i kveld, ved å møte opp kl. 18 foran Stortinget i Oslo, på Festplassen i Bergen, ved Byhaven kjøpesenter i Trondheim eller ved Domkirken i Stavanger – og fremme krav om at Norge trekker seg ut av tjæresand.

Norge er kjent for å spille en positiv rolle i internasjonale klimaforhandlinger. Men på hjemmebane er ikke den positive rollen like tydelig, noe en rekke miljøvernorganisasjoner, deriblant Bellona, har påpekt flere ganger.

Mer handling på hjemmebane kreves – og miljøorganisasjonene bak kveldens aksjon mener at Norge kan starte med å sette et godt klimaeksempel ved å få Statoil til å trekke seg ut fra tjæresandutvinning. Aksjonen arrangeres samme dag som klimatoppmøtet i Durban starter.

Tjæresand særlig ille

Skal man greie å nå målet om maks to graders global oppvarming, må utvinningen av de fossile ressursene bli politisk regulert. Tjæresand er en  fossil ressurs med ekstra høyt karboninnhold. I tillegg har produksjonen av tjæresand et høyt utslipp av CO2 i seg selv. Tjæreoljen fra Canada, der Statoil har sitt anlegg, er av det aller tyngste slaget; et slag som krever mye mer energi i raffineringsprosessen enn for eksempel Nordsjø-olje.

Bellona har tidligere besøkt anlegget Leismere i Canada, og fikk presentert Statoils planer for å redusere CO2-utslippene. Oljegeolog og fagrådgiver i Bellona, Gøril Tjetland, opplevde ikke disse planene som særlig ambisiøse.

– Statoil toer sine hender

– Vi fikk opplyst at Statoil har ambisjoner om å kutte CO2-utslipp med 25-30 prosent innen 2020 og opptil 40 prosent innen 2030. Dette skal oppnås ved hjelp av moderne teknologi og karbonfangst- og lagring.

– Hadde de virkelig ment alvor med å redusere utslippene, burde de investert i et raffineri med CO2– rensing i regionen. Det finnes ikke i dag, og Statoil kan dermed toe sine hender når det gjelder den virkelig store utslippskilden, raffineringen. I tillegg kommer naturligvis selve forbrenningen av de ferdige produktene som for eksempel bensin og diesel, uttalte Tjetland til bellona.no tidligere i år.

27 organisasjoner bak oppropet

27 miljøvernorganisasjoner, politiske partier og andre organisasjoner i Norge har signert oppropet som markeres i Norges fire største byer i kveld. Det er Greenpeace og WWF Norge som er initiativtakere til oppropet. Du kan lese mer om tjæresand og oppropet på nettsiden www.vieierstatoil.no