Nyheter

Nei til Stockman!

Publiseringsdato: 1. desember, 2011

Sju russiske miljøvernorganisasjoner, deriblant Bellona, har sendt et brev til Gazprom, Statoil og Total for å be selskapene om å ikke fatte beslutning om endelig finansiering, i hvert fall ikke før miljørisikoen er tilstrekkelig utredet og det finnes en beredskapsplan for ulykkestilfeller.

Les brevet på Bellonas engelske nettside:

Environmental NGOs ask Shtokman stakeholders not to adopt investment decision.