Nyheter

Vil avskaffe TFO-ordningen

Publiseringsdato: 7. desember, 2011

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Bellona krever, sammen med resten av norsk miljøbevegelse, at regjeringen avskaffer den omstridte TFO-ordningen. Regjeringen ønsker derimot en utvidelse av ordningen.

Regjeringen foreslo nylig å utvide TFO-ordningen (tildeling av forhåndsdefinerte områder). Ordningen innebærer at såkalt modne områder – altså felter på norsk sokkel som har vært del av tidligere konsesjonsrunder uten å bli satt i produksjon – kan tildeles i egne runder utenom konsesjonsutlysningene.

Samlet miljøbevegelse

Forslaget faller ikke i god jord hos miljøbevegelsen. I en felles høringsuttalelse signert Bellona, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF og Greenpeace, krever man nå at ordningen må avskaffes, ikke utvides.

– Ordningen ignorerer miljøfaglige råd, skader norsk natur som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skulle beskytte, og undergraver systemet for helhetlig havmiljøforvaltning som den norske regjeringen fremhever internasjonalt, skriver de fem organisasjonene i sin høringsuttalelse.

Lite demokratisk

Bellona-rådgiver, Sigurd Enge, fremhever særlig at TFO-ordningen gir lite demokratisk spillerom:

– Forvaltningen av petroleumsressursene preges av et underskudd på demokrati. Regjeringens forslag til endringer i TFO-ordningen vil gi byråkratiet større makt og politikerne og andre relevante aktører mindre innflytelse i prosessen. Regjeringens forslag til utvidelse er nok et skritt i feil retningn, sier Enge.

Viktigste innvendinger

Dette er de viktigste innvendingene organisasjonene presenterer mot TFO-ordningen:

  1. Ordningen er i strid med Stortingets vedtak om at norske havområder skal forvaltes etter en helhetlig økosystembasert modell.
  2. Ordningen har utviklet seg til å gå utover det som var utgangspunktet og fungerer nå som en omgåelse av dagens petroleumsregelverk og de normale tildelingsrundene.
  3. Ordningen tilsidesetter viktige forvaltningsprosesser slik som forvaltningsplaner og verneplaner og åpner for årlige omkamper i miljøsensitive områder.
  4. Det tildeles blokker i miljøsensitive områder, i strid med miljøfaglig anbefalinger.
  5. Det er lite innsyn og åpenhet rundt TFO-tildelingene.
  6. Når et område først er definert som TFO er det ingen mekanisme som endrer status basert på ny tilgjengelig kunnskap og ingen reell mulighet for tilbaketrekking av konsesjonen.
  7. Prosessen gir liten mulighet for politisk styring av aktivitetsnivået på norsk sokkel og muligheten til å fremme potensielle gassfelter fremfor oljefelter.

Hele høringsuttalelsen kan leses i sin helhet i vedlagte pdf.

For ytterligere informasjon, kontakt rådgiver Sigurd Enge, tlf. 97087533.