Nyheter

Den rene norske oljeproduksjon er en myte

Med fakling og skyer og sjø
Foto: StatoilHydro

Publiseringsdato: 13. januar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Setningen «Norge har verdens reneste oljeproduksjon» har nær blitt et mantra blant alle som støtter uhemmet oljeutvinning, men det er ikke sant. Det viser oljeindustriens egne tall. Norges oljeproduksjon er slett ikke den reneste i klassen. Midt-Østen produserer olje med mindre utslipp enn Norge.

Dag og Tids artikkel Myten om den reine, norske oljen ramser opp en rekke referanser til personer som har brukt argumentet om Norges rene oljeproduksjon. Et eksempel er Ola Borten Moe, som på Dagsnytt Atten kommenterte Havis-funnet i Barentshavet: «Norsk olje-og gassindustri er den reneste produsenten av fossile energikilder i verden».

Nå viser tall fra Oljeindustriens Landsforenings (OLF) og The International Association of Oil & Gas producers (OGP) at oljen fra Midt-Østen blir produsert med mindre CO2-utslipp enn den norske.

bodytextimage_Figur-Norge-MidtOsten.JPG Photo: Kilde: OLF miljørapport 2011 og OGP 2011

 

Mer skitten enn Midt-Østen

Utslipp fra norsk oljeproduksjon var 25, 8 % høyere enn produksjonen i Midt-Østen (Se vedlegg, ark 2).

Bellonas energirådgiver, Håvard Lundberg, forventer egentlig at folk holder seg til fakta og fører en mer redelig oljedebatt enn vi har hatt til nå.

– Oljeindustrien står for 25 av de norske klimagassutslippene, og det er mye en kan gjøre for å få ned utslippene på norsk sokkel. Men industrien gjemmer seg bak påstanden om at de har verdens reineste produksjon og ikke har råd til å gjøre mer enn de alt gjør. Nå ser vi at dette ikke er tilfellet.

– Argumentet om at norsk oljeproduksjon har lavest klimagassutslipp er nå kjent dødt.

 

Forbrenning blir underkommunisert

Hvis man ser på CO2 –utslipp fra produksjonen og forbrenningen av olje sammen, er utslipp fra norskprodusert olje 1, 8 % lavere enn det globale gjennomsnitt.

bodytextimage_Tabell-Norge-MidtOsten.JPG Photo: Kilde: OLF miljørapport 2011 og OGP 2011

– Når vi vet at verdens klimagassutslipp må reduseres med opp mot 85 prosent innen 2050 blir dette en dråpe i havet og ikke mye å skryte av, sier Lundberg.