Nyheter

Kennedy jr. ut mot sleip reklamefilm

(Foto: Bo Mathisen/Hafslund)

Publiseringsdato: 31. januar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Eventyrreklamefilmen til Statoil vekker anstøt langt utenfor Norges grenser. I USA reagerer Robert F. Kennedy jr. på det han anser som sleip og uanstendig reklame.

“One of my father’s proudest achievements was orchestrating the rule banning television advertisements and the targeting of children by Big Tobacco.  Now, those same obscene and immoral tactics have been adopted and deployed by sleazy public relations flacks from Statoil.”   Robert F. Kennedy, Jr.

Sitatet er brukt som krutt i en Stavanger Aftenblad-artikkel hvor hovedpoenget er at «Færre ungdommer mener oljenæringen forurenser mer enn andre næringer og flere er for aktivitet i Lofoten og Vesterålen» enn før.

Bellonaleder Frederic Hauge er sitert på at ungdommens mindre kritiske holdning meget vel kan skyldes oljeindustriens – og spesielt Statoils –ekstremt kyniske påvirkningskampanje.

– Uetisk
Utsagnet er hentet fra en mail til Bellona og viser Kennedys reaksjon på Statoil-reklamen som begynte å rulle over norske TV-skjermer i november 2011. Den animerte filmen handler om en far som leser eventyr for sin datter på sengekanten, og viser far og datter på en farefull undervannsferd til et sted hvor selve skatten ligger, altså oljeskatten. Filmen fremstiller olje som noe utelukkende positivt og tar overhodet ikke hensyn til det grelle paradokset at oljen og vår forurensende avhengighet av den i stor grad bidrar til økte klimaendringer. Samtidig er filmen laget i et formspråk som man ikke trenger å være medieforsker for å forstå at går rett hjem hos små og store barn.

Framtiden i våre hender anmeldte Statoil for uetisk markedsføring rettet mot barn, men Forbrukerombudet «frikjente» Statoil under henvisning blant annet til Statoils egne opplysninger om at filmen ble sendt sent på kvelden og ikke i forbindelse med programmer rettet mot barn.

– Sleip og uanstendig
Robert F. Kennedy jr. er en kjent miljøaktivist og har vært i Norge og Lofoten for å være med å demonstrere mot oljeboring i dette sårbare området.

Stavanger Aftenblad oversatte Kennedys kommentar til Statoil-reklamen slik: «En av min fars største prestasjoner var å få bannlyst tobakksreklame på tv og tobakksreklame rettet mot barn. Nå har den samme uanstendige og umoralske taktikken blitt tatt i bruk av sleipe informasjonsfolk i Statoil»