Nyheter

Rør eller ikke rør – det er spørsmålet

Foto: Wikipedia

Publiseringsdato: 20. januar, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Statoil hevder deres tjæresandprosjekt ikke påvirkes av oljeledningen Keystone XL, men tjæresand-bransjen vil tjene mer penger med røret enn uten. President Obama og amerikansk politikk vil Statoil i alle fall ikke røre.

USAs president Barack Obama stoppet onsdag denne uken oljerørledningen som skulle frakte olje fra tjæresand i Canada og ned til Mexicogulfen. USAs utenriksdepartement rådga Det Hvite Hus i saken.

Miljøvernere i hele USA jubler over avgjørelsen, og amerikansk oljeindustri raser. Canadas statsminister Stephen Harper er dypt skuffet, og skal ifølge IPF ha understreket at Canada ønsker bygge XL Keystone for å bli mindre avhengig av det nordamerikanske markedet.

«Bare rør», sier Statoil

Republikanerne i USA varsler på sin side omkamp i årets presidentvalgkamp.

Bellonas seniorrådgiver for internasjonale spørsmål, Svend Søyland, tolket avgjørelsen som en ulempe for Statoils tjæresand-engasjement, spesielt dersom selskapet har vekstambisjoner i Alberta, der deres prosjekt er lokalisert.

Statoil ser selv ut til å ville distansere seg fra en mulig konflikt med Obama. «Bare rør», skrev Statoil på Twitter i en kommentar til Bellonas påstand om at Obamas stopp av Keystone påvirker lønnsomheten til Statoils tjæresandprosjekt.

Oljeselskapet hevder hardnakket at beslutningen ikke påvirker Statoils engasjement, og at det er annen infrastruktur som tar selskapets produksjon ut til markedet. Statoil sier videre at de ikke har noen interesser i rørstriden som splitter demokratene og republikanerne.

Hvem skal røret tjene?

Imidlertid skriver selskapet i en lengre twitter-utveksling at «røret gir sikker og effektiv transport», og at de ønsker en debatt om løsninger velkommen. Det ser også ut til å være grunn til å tro at Statoil økonomisk sett vil være tjent med at Keystone XL blir realisert: Olje fra tjæresand vil i utgangspunktet bli solgt på et begrenset marked i Nord-Amerika. Prisen på olja vil påvirkes av hvor gode eksportmuligheter olje i dette markedet har. Dersom den storstilte satsingen på oljesand i Alberta fortsetter, vil et begrenset marked senke verdien av oljen fra tjæresand. Hvis Keystone XL blir bygd, vil eksportmulighetene for olje i det aktuelle området i Canada naturlig nok bli langt større. Om oljen raffineres og omsettes ut fra Gulfen, vil den globale og høyere oljeprisen gjelde. Da er det rimelig å vente en prisøkning også for Statoils tjæresand-olje.

Til dette kan vi legge til den naturlige forutsetning at Statoil foretrekker å få godt betalt for det de selger, og at de mener alvor når de sier at «røret gir sikker og effektiv transport, og at de mener videre debatt om røret er bra. Kanskje observerer vi her Statoils kommunikasjon i en sprikende «Bokløv-stil», der den ene skien peker i retning av støtte til sine oljekollegaer i oljelobbyen API, mens den andre skien ønsker å unngå konflikt med fredsprisvinner Obama?

Det er i alle fall liten tvil om at det norske publikum ville reagere negativt dersom Statoil skulle gå imot en miljø-avgjørelse fra Obama, og med det stille seg på samme side som Mitt Romney og andre republikanere. Selv om Statoil økonomisk skulle tjene på Keystone XL, ville selskapets omdømme i Norge være tjent med at dette ikke ble sagt høyt.

bodytextimage_Svend-Soyland1.jpg

Rørende enige

Så mens amerikansk og canadisk oljeindustri raser, protesterer ikke Statoil. Søyland velger å se det positive i saken.

– For oss i Bellona er det uansett en gladnyhet at Statoil er den eneste aktøren i oljebransjen som ikke ønsker å gå ut med uttalelser mot Obamas beslutning, sier han.

– Det er også gledelig å registrere at Statoil er opptatt av debatt rundt infrastrukturtiltak i energiforsyningsspørsmål, og er enige med Bellona om at USA vil finne en god løsning for eget behov, sier Svend Søyland.

– Oljelobbyen fører folk bak lyset

Bellona-rådgiveren mener imidlertid at XL Keystone er en dårlig løsning for et USA som vil redusere sin oljeavhengighet. Prosjektet vil true store landarealer, vannreservoarene til store befolkningsgrupper, presse gjennom økt utvinning av tjæresand i Canada og holde fast USA i fossil utvikling.

Stikk i strid med hva oljelobbyen sier, vil dette svekke USAs energisikkerhet, gi dyrere bensin ved pumpene og i ytterst beskjedent grad bidra med nye, permanente arbeidsplasser. Heller enn flere titusener dreier det seg om et hundretalls jobber.

– Denne rørledningen er det bare oljeselskapene om tjener på, sier Søyland.

Rørslaget er ikke over

Han forteller at mange har vært pessimistiske med tanke på presidentens avgjørelse.

– De fleste vi har snakket med i Washington, trodde Obama ville gi etter for et massivt press og intens lobby og annonsekampanjer fra oljebransjen.  Vi håper at dette er starten på at Obama henter frem klimaambisjonene fra forrige valgkamp.

Jubelen til tross: Seieren er bare midlertidig, og interessentene bak Keystone XL kan komme til å sende en ny søknad. Den endelige avgjørelsen vil falle når enten demokratene eller republikanerne blir tvunget til å legge på røret i saken.