Nyheter

– OD-rapport viser at Utsirahøgda bør elektrifiseres

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 24. august, 2012

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

En ny studie bestilt av Oljedirektoratet viser at elektrifisering av felt på Utsirahøgda er konkurransedyktig, og et svært rimelig klimatiltak. – Hvis det finnes noen vilje til klimainnsats blant politikerne, må de sørge for at ren kraft fra land kommer på plass her, sier Bellonas Janne Stene.

Fredag ettermiddag slapp Oljedirektoratet følgende nyhet: En studie utført på oppdrag fra dem viser at prisen for såkalt elektrifisering av Utsirahøgda vil være lav, og et konkurransedyktig alternativ til å drive feltene ved hjelp av gassturbiner på plattformene.

– Dette bekrefter det Bellona har hevdet lenge: Elektrifisering på disse feltene er et glimrende klimatiltak, sier Janne Stene, leder for Bellonas energi- og klimaarbeid.

Hun peker på at kostnaden per tonn CO2 som kuttes, blir langt lavere enn for alternative klimatiltak.

Så sent som 11. juni i år – altså kun to og en halv måned før den nye rapporten kom – godkjente Stortinget utbyggingsplanen for Edvard Gried-feltet. Planen slo fast at det skal legges til rette for en samordnet elektrifisering av dette og andre felt, men inneholdt ikke noe krav om en slik løsning.

Det var en svært forhastet beslutning, mener Stene, men sier at politikerne kan rette opp i feilen:

– Nå må de sørge for at det kommer en instruks som slår klart fast Edvard Grieg-feltet skal drives på ren kraft fra land.

Les mer om rapporten her.

Kontaktpersoner for pressen:
Janne Stene: 95475122, janne@bellona.no