Nyheter

– Krever granskning fra Petroleumstilsynet

Photo: Statoil

Publiseringsdato: 7. november, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

Statoil har evakuert de 374 personene på boligplattformen Floatel Superior på Njord-feltet i Norskehavet. -Det at et anker kan slå inn i ballasttanken på det som omtales som verdens mest moderne boligplattformen er svært alvorlig og veldig uventet. Vi krever nå at Petroleumstilsynet gransker hva som er årsaken til at dette kunne skje, sier Bellona-rådgiver Karl Kristensen.

To år etter at myndighetene har gitt samtykketillatelse til boligplattformen Floatel Superior, begynte plattformen å krenge onsdag morgen. Ett av flyteelementene på boligplattformen begynte klokka 03.40 natt til onsdag å ta inn vann. Statoil har identifisert hull i en ballasttank på riggen, som antas å være et resultat av kollisjon med et fritthengende anker.

 

Bellona har iverksatt egen kartlegging av hendelsen.

-Vi søker nå svar på om denne sikkerhetsfaktoren er godt nok kartlagt, både når det gjelder sannsynlighet for at dette kan skje, og også konsekvenser for skadeomfang, sier Kristensen.

 

Frykter norsk dispensasjonskultur

Bellona reagerer med sterk bekymring på at vi nå opplever en ny plattformkrengning på norsk sokkel. I september sviktet det på Scarabeo 8.  Nå er det store utfordringer på Floatel Superior.

 

-Det som skjedde i morgentimene i dag skal ikke skje.  Her er det sannsynlig at det har vært et regelverksbrudd. Enten må eier og operatør ha sovet i timen, eller så er det norske tilsynssystemet altfor slepphendte med å innvilge dispensasjoner som ikke burde vært innvilget, sier Kristensen.

 

Bellona har lenge krevd at norske myndigheter tar nødvendige grep.

-Vi  har lenge jobbet aktivt for at Petroleumstilsynet skal skjerpe sin kontrollvirksomhet på norsk sokkel. Bellona frykter at det har innarbeidet seg en dispensasjonskultur fra norske myndigheter, sier Bellona-rådgiveren.

 

Styrket motstand mot oljevirksomhet i nord

Bellona-leder Frederic Hauge mener hendelsen viser at oljeindustrien ikke har tilfredsstillende sikkerhetsrutiner til å drive oljevirksomhet i nord.

 

-Vi konstaterer at operatøren av Floatel Superior har ventet med evakuering av mannskap grunnet værforholdene. Bellona jobber nå med å finne ut  om det var de 10 meter bølger eller mørket som førte til at mannskapet ikke ble evakuert på et tidligere tidspunkt, sier Hauge, som følger saken tett.

 

-Bellona understreker at vi håper evakueringen av mannskapet om bord går bra. Men hendelsen svekker tilliten til norsk petroleumsvirksomhet og tilsynsrutiner. Derfor representerer saken nok et trist eksempel på at  vår motstand til oljevirksomhet i områder som Lofoten og Vesterålen er berettiget. Værforholdene i nordområdene er betydelig røffere enn det vi så i natt, avslutter Frederic Hauge.

 

 

For mer informasjon og ytterligere kommentarer, kontakt:

Fagrådgiver Karl Kristensen, mobil 93 28 07 74, karl@bellona.no

Kommunikasjonssjef Magnus Borgen, mobil 97 72 84 76, magnus@bellona.no