Nyheter

Usolidarisk fra Fellesforbundet

Bellonas olje-rådgiver Sigurd Enge er strålende fornøyd med dagens vedtak i Vågan kommunestyre.
Det var en utrolig nervepåkjenning å være ansvarlig, å være skipper. Jeg har aldri vært så sliten i hele mitt liv som da dette var over, sier Sigurd Enge
Bellona

Publiseringsdato: 5. november, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

LOs største industriforbund, Fellesforbundet, uttaler i dag at ingen kystområder skal ligge urørt og vernet for oljeindustrien. –Usolidarisk, sier Bellona-rådgiver Sigurd Enge.

Fellesforbundets leder Arve Bakke går inn for å foreslå for LO-kongressen at LO nå skal presse på for at «Nordland VI åpnes for letevirksomhet høsten 2013, og at det foreligger en konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II i løpet av 2014». Bakke mener det er naturlig at forbundet nå foreslår dette, og viser til at LO før eller siden må ta stilling til saken.

Bellona reagerer på utspillet.

-Dette viser at grådigheten har overtatt for solidaritetstankegangen i Fellesforbundet. Dersom det er noen som skal bore etter olje, så bør det være industriarbeidere i fattige land. Her i Norge må vi søke å etablere industriarbeidsplasser i fremtidens fornybare energiproduksjon, snarere enn å drive høyrisikabel oljevirksomhet, sier Bellona-rådgiver Sigurd Enge.

Krigserklæring mot det rødgrønne prosjektet

Bellonas mangeårige rådgiver Sigurd Enge registrerer nye toner fra fagbevegelsen.

-Fagbevegelsens 1.mai-taler om solidaritet fremstår som parodiske i lys av disse uttalelsene. Bakkes populistiske utsagn om å innlede en parademarsj inn i sårbare områder viser at det er egoismen som råder. Dette er svært usolidarisk, og jeg har ingen tro på at utspillet har bred støtte på grasrota, sier Enge.

Fellesforbundet argumenterer for at intet område langs norskekysten skal ligge urørt.-Vi skal utvinne ressursene i takt med kunnskap, teknologi og kompetanse, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke, som også er valgt inn i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Enge finner skråsikkerheten politisk umusikalsk, og omtaler Fellesforbundets utspill som krigserklæring mot norsk forvaltningstradisjon generelt og den rødgrønne regjeringen spesielt.

-Fellesforbundet erklærer med dette krig mot det rødgrønne regjeringsprosjekt, og de styrker FrPs politikk. Verken Krf eller Venstre kan sitte i en regjering som fører en slik politikk som Fellesforbundet her går inn for. Utspillet styrker først og fremst et regjeringsalternativ med Høyre og FrP, og bare øker splittelsen i Arbeiderpartiet og deres regjeringspartnere, sier Enge.

Mange grunner til vern

Bellona reagerer spesielt på Bakkes utspill om at han ikke ser grunnlag for å stoppe oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

 

-Det forundrer meg stort at Bakke ikke ser noen grunner til å stoppe oljevirksomhet. Ser han virkelig ingen grunner?  Ikke klimaspørsmålet? Ikke det presset og avhengigheten oljenæringen skaper i norsk økonomi? Ikke de vanskelige driftsforholdene nært land i Lofoten og Vesterålen? Ikke sårbarheten? Ikke produktiviteten og verdiskapningen torskefisket representerer? Ikke hensynet til andre næringer, for eksempel turisme, oppdrett, fiskeri? spør Enge retorisk.

 

Han avfeier Arve Bakkes utsagn der Fellesforbundet er opptatt at poenget ikke er sysselsetting.

 

-Jeg er spent på hva argumentasjonen er dersom det ikke er sysselsetting som er bakgrunnen for utspillet. Mener Fellesforbundet at all fossil energi må hentes ut? Hvis vi skal forholde oss til FNs tograders mål må vi kutte opptil 85% av dagens klimagassutslipp. Mange utviklingsland har nå påviste olje- og gassressurser, for eksempel Uganda, Sør-Sudan og Øst-Timor. Det vil være oppsiktsvekkende internasjonalt dersom Fellesforbundets politikk er at Norge skal «ta ut» olje på bekostning av disse landene, sier Enge.

Bellona-rådgiveren hevder videre at det kan virke som at Fellesforbundet skal ha opp oljen i Lofoten «samme hva de støter på», uavhengig av kostnad for andre næringer, klimapolitikk eller etablerte forvaltningsprinsipper.

-Fellesforbundet må innse at vi verken har kunnskap eller kompetanse til å bore i disse risikofylte områdene. Det er også særdeles lite troverdig at Regjeringen vil ta miljøhensyn på alvor når man gang på gang ser at statens egne miljøfaglige etater gang på gang blir overkjørt. Derfor er det kun et varig vern fra oljevirksomhet som gjelder i Lofoten og Vesterålen, av hensyn til klima og miljø, avslutter Enge.

Kontaktpersoner for pressen:

Sigurd Enge: 47 97 08 75 33, sigurd@bellona.no
Magnus Borgen:97 72 84 76, magnus@bellona.no