Nyheter

Hvordan ta raske og kostnadseffektive klimakutt på hjemmebane

Publiseringsdato: 18. desember, 2012

Skrevet av: Magnus Borgen

-Bellona presenterer i dag vår konkrete oppskrift på hvordan Norge kan kutte nødvendige tonn CO2 på en rask og kostnadseffektiv måte: Bringe ren strøm ut til felt på sokkelen, sier Janne Stene, leder for Bellonas arbeid med klima og renere energi.

Bellona ser med bekymring på det som skjer i den internasjonale klimakampen:

-Forhandlingsresultatene fra FNs nylig avsluttede klimatoppmøte i Doha er altfor svake, og ikke egnet til å håndtere klimautfordringene.

-Store feil og mangler i FNs klimakvotesystem (CDM) er avdekket.

-En internasjonal rapport skrevet av Verdensbanken viser at vi er på full fart mot 4 graders global oppvarming innen slutten av århundret.

 -Det er nå på tide å agere nasjonalt. Norske klimagassutslipp har økt med 5,8 % siden 1990, mens målsettingen til Kyoto-protokollen var 1% økning. Det å elektrifisere eksisterende felt på sokkelen er helt avgjørende for at norske politikere skal nå nasjonale klimamål uten å legge ansvaret for ekstra store utslippskutt på noen få sektorer eller på den jevne Ola Nordmann, sier Janne Stene i Bellona.

Hun mener norske myndigheter ikke kan fortsette å skjerme offshore-sektoren, da de står for ¼ av Norges utslipp. I tillegg til utslippskutt av eksisterende felt må nye utslipp fra nye felt unngås.

-Elektrifisering av sokkelen er helt avgjørende for å oppnå målsetningene fra klimaforliket på Stortinget på en kostnadseffektiv og rask måte. Ifølge klimaforliket skal Norge redusere sine utslipp med 30 prosent fra 1990-nivå, innen 2020. Om lag 2/3 av disse kuttene skal tas nasjonalt, tilsvarende rundt 15 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sier Stene, før hun gir den rødgrønne regjeringen en håndsrekning:

-Norges olje- og gassvirksomhet står for om lag 25% av norske klimagassutslipp. Bare Utsirahøyden vil kunne øke utslippene våre med én million tonn CO2. I tillegg viser forskjellige analyser at dette er et av de aller rimeligste elektrifiseringsprosjektene. Skal regjeringen vise handlekraft i forhold til klimaproblemet er dette en av de største testene på deres vilje til å redusere nasjonale utslipp, sier hun.

Feltene som er omfattet av beregninger knyttet til elektrifisering av Utsirahøyden er Ivar Aasen, Dagny, Johan Sverdrup, Edvart Grieg og forventinger knyttet til et nytt felt, kalt «Dagny 2».

Ny politisk idé presenteres

– Det vi lanserer som en politisk idé er at alle plattformene får en avgift, slik at alle CO2-synderne på sokkelen er med på å finansiere nettet og kablene til de selskapene som blir pålagt elektrifisering. På den måten blir det ikke en tung kostnad å bære for de som blir pålagt elektrifisering, sier Stene.

Bellona påpeker at elektrifisering vil bli vesentlig billigere enn mange andre tiltak til klimakutt som regjeringen iverksetter.

-Klimatiltaket sykling er for eksempel et mye dyrere klimatiltak dersom vi kun ser på CO2-kutt, sier Stene.

I klimameldingen fikk sykkelsatsingen i form av investeringer i gang- og sykkelveier, en økning på 300 millioner kroner. Totalt kuttes det 1500 tonn CO2. Dersom disse ekstra 300 millioner kronene ble brukt på elektrifisering av sokkelen med tiltakskostnad på eksempelvis  1500 kroner per tonn, får vi kutt på 200.000 tonn CO2, ifølge utregninger Bellona har foretatt.(Til sammenligning er kostnadene for elektrifisering for Utsirahøyden beregnet til mellom 392 og 463 kr per tonn av OD)

– Dersom politikerne er opptatt av størst CO2-kutt per million investert gir elektrifisering over 100 ganger større reduksjoner i CO2-utslippene sammenlignet med syklingen, sier Stene.

 

Faktabokser om norske utslipp

 

Fakta om norske utslipp og Utsirahøyden

  • Norges totale utslipp var på 52,7 mill tonn CO2 ekvivalenter i 2011
  • Norsk olje- og gassvirksomhet står for 13,4 mill tonn CO2 ekvivalenter, som utgjør ca 25 % av norske utslipp
  • Utsirahøyden vil stå for utslipp av 1 millioner tonn CO2 ekvivalenter, som vil utgjøre 1,7 % av Norges totale utslipp

 

Hvor mange tonn CO2 slipper en gjennomsnittlig nordmann ut?

  • Gjennomsnittlig utslipp pr innbygger basert på maten vi spiser, energibruk i boliger, kjøremønstre, reising, ligger på ca 8,5 tonn CO2 pr år.

 

Ola Nordmann vs Utsirahøyden og norsk sokkel

  • Hver nordmann slipper ut 8,5 tonn CO2 pr år sammenlignet med Utsirahøyden som slipper ut 1 mill tonn pr år
  • Dersom ikke Utsirahøyden elektrifiseres, krever det at 235 000 nordmenn halverer sine utslipp, gjennom enøk, kjøp av elbil, mindre reising etc for å oppnå samme klimaeffekt
  • Dersom politikerne ikke halverer CO2-utslippene på norsk sokkel, må de få 1,5 millioner nordmenn til å halvere sine utslipp isteden

 

Nordmenn må spise 280 millioner færre biffer i året 

  • Samtidig som den rødgrønne regjeringen tidligere oppfordret nordmenn til å spise mindre biff for å minske global oppvarming, er de ikke like opptatt av elektrifisering av norsk sokkel. Bellona har derfor regnet ut hvor mange færre biffer hver nordmann må spise i året, dersom regjeringen ikke elektrifiserer Utsirahøyden:

Dersom ikke Utsirahøyden elektrifiseres må nordmenn spise 280 millioner færre biffer i året. Hver nordmann må i gjennomsnitt spise 58 færre biffer i året, eller rundt 4 færre biffer i måneden. (Beregningene er basert på en utslippsfaktor på 15 kg CO2 per. kg produsert storfekjøtt, og en biff på 200 gr.)