Nyheter

Slakter rapport fra Ptil

Foto: Roberto Di Trani/Bellona

Publiseringsdato: 21. desember, 2012

Petroleumstilsynet leverte denne uken en ny rapport om hendelsen da boreriggen Scarabeo 8 begynte å krenge under oppdrag i september. – Rapporten er ytterst svak. Riggen burde vært dratt til land og tatt ut av drift for lenge siden, sier Bellonas Karl Kristensen.

Denne uken kom en ny rapport fra Petroleumstilsynet i forbindelse med Scarabeo 8-hendelsen.

Bellona-rådgiver Karl Kristensen mener håndteringen av krengingen til Scarabeo 8-riggen fra september i år viser at Petroleumstilsynet (Ptil) ikke fungerer slik tilsynet skal.

Krever full stans

– Tilsynet viser i denne saken at de har en forkastelig dispensasjonskultur som politikerne må komme til livs, sier han, og legger til:

– Ved ikke å umiddelbart stoppe riggen tillater Ptil at oljeselskapet ENI setter menneskeliv og miljø i alvorlig fare.

Bellona krever derfor full stopp av driften inntil den skandaleomsuste riggen er i orden.

– Målet om et høyt utvinningstempo på sokkelen går nå på bekostning av sikkerhet, kompetanse og kapasitet, sier Kristensen.

– Må skje en ny ulykke før Ptil reagerer? spør Bellonas ekspert.

Granskerne har ikke besøkt riggen

Bellona har tidligere hevdet at de mange tekniske feilene og manglene på plattformen kombinert med manglende kompetanse og erfaring hos mannskapet gjør riggen til en tikkende ulykkesbombe.

– Av denne grunn har vi krevd at Petroleumstilsynet må trekke tilbake riggens driftstillatelse på norsk sokkel. Det er et krav vi står 100 prosent ved.

Kristensen forteller at det av rapporten framgår at ENI ikke engang har besøkt riggen. Dermed er all informasjon hentet fra ENIs egen rapport, eller samtaler med ENI-personell.

Bekrefter våre mistanker

– Ptil opptrer som nyttige idioter for en oljebransje som ikke ønsker å ta gjeldende myndighetskrav på alvor, kommenterer Bellona-rådgiveren, og legger til:

– Etatens opptreden kan sammenlignes med en lege som nekter å stille en opplagt diagnose eller starte nødvendig behandling til tross for kjennskap til alle relevante symptomer.

Videre mener Bellona at Ptils rapport bekrefter miljøstiftelsens mistanke om at kompetansesvikten i forbindelse med krengningshendelsen ikke er et enkeltstående tilfelle, men et resultat av systemsvikt som gjennomsyrer hele organisasjonen.

Hva mer skal til?

Rapporten bekrefter samtidig også Bellonas påstand om at brukergrensesnittet for operasjon av ballastsystemet var en viktig medvirkende årsak til hendelsen. Det bekrefter på sin side at Sjøfartsdirektoratets advarsler var korrekte.

– Vi har med andre ord en rigg full av tekniske feil og mangler som opererer i et av verdens mest sårbare og værutsatte havområder, bemannet av personell uten nødvendige kunnskaper og ferdigheter, som jobber i et selskap som i tillegg ikke respekterer norske myndighetskrav til teknisk sikkerhet. På dette grunnlag er det nærliggende å spørre hva som skal til før Ptil krever stans? sier Kristensen.

I Ptils rapport blir det lagt vekt på at en direkte utløsende årsak til hendelsen var at utstyr ble feilhåndtert av én person (COOP). Ptil stiller seg imidlertid også spørrende til hvorfor ikke personell med nøkkelposisjoner ift ballasthåndtering, som SSL og PLM, ikke umiddelbart oppdaget at begge ventiler var åpne og at ingen av dem utløste «close all valves» funksjonen.

Det finnes bare en fornuftig konklusjon i dette spørsmålet: Scarabeo8 må trekkes til land – det er uforsvarlig at den får fortsette i drift.