Nyheter

Bellona jubler over sikkerhetsdirektiv for europeisk sokkel

Bellona Arkiv

Publiseringsdato: 22. februar, 2013

Skrevet av: Bellona

Dette er første skritt i retning av en oversikt over oljeboring på europeisk sokkel og en viktig seier for Bellona. - Direktivet vil effektivisere prosessen hvis ulykken først er ute, selv i tøffe omgivelser hvor oljesøl er særlig vanskelig å takle, sier Paal Frisvold, styreleder i Bellona Europa.

Gårsdagens bestemmelse betyr fremskritt for sikkerheten innenfor olje- og gassnæringen. Det blir nå stilt strenge krav til at oljeselskapene skal ta sikkerhets- og miljøhensyn samt redegjøre overfor sine respektive myndigheter hvordan dette gjøres. Man kan dermed være stadig bedre rustet til å takle en eventuell ulykke.

-Dette er en viktig seier for Bellona. Vi er glade for at EU gjennom forhandlinger mellom Kommisjonen, Parlamentet og medlemslandene har vedtatt direktivet om offshore sikkerhet. Det var ikke uventet, men det er likevel gledelig å registrere at verken Norge eller Storbritannia har fått gjennomslag for sine innvendinger mot det Bellona anser som godt og sikkert felleseuropeisk regelverk på europeisk sokkel, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Arktis sårbart
Gjennom direktivet uttrykker EU bekymring over sårbare arktiske farvann og oppfordrer landene i Arktisk Råd til å sørge for særskilt strenge sikkerhetstiltak for å beskytte de unike økosystemene som finnes i området.

-Det er spesielt positivt at EU ser på Arktis som et spesielt sårbart område, slik FN uttrykte det tidligere denne uken. Dette viser i klartekst hvordan eventuell fremtidig oljevirksomhet i arktiske strøk møtes med skepsis fra internasjonale miljø-, sikkerhet- og klimaeksperter, og legger grunnlaget for forsterket EU-regelverk for Arktis i fremtiden, sier Hauge.

Norge og EØS
-I lys av andre EU-direktiv som allerede er integrert i avtalen for energi- og offshoreaktiviteter er dette klart EØS-relevant for Norge. Nå er det standard prosedyre at Kommisjonen og EØS-komiteen tar dette direktivet videre, slik de gjør det på gassdirektivet og alle andre direktiv. Vi føler oss sikre på at dette nye direktivet vil bli implementert i Norge gjennom vår tilknytning til EØS, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Direktivet skal godkjennes av EUs medlemsstater og en plenumsavstemning forventes å finne sted i Europaparlamentet i april.