Nyheter

– Vi vet nok: Varige petroleumsfrie områder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Publiseringsdato: 1. mars, 2013

En bred allianse av miljøorganisasjoner har sammen levert sine innspill til kunnskapsinnhentingen om virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. - Det er ikke mulig å ha en tilfredsstillende oljevernberedskap i disse havområdene, sier Bellonas Sigurd Enge.

En samlet miljøbevegelse har skrevet felles innspill til Kunnskapsinnhentingen om petroleumsvirksomhet for de omstridte områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Innhentingen ble startet da man ikke åpnet havområdene for oljeboring mars 2011, og ble levert i november i fjor. Beskjeden fra organisasjonene er klar: Kunnskapen taler fortsatt mot oljeboring.

–Kunnskapen sier nei til en åpning, det er på tide å få etablert varige petroleumsfrie områder, sier NU-leder Silje Lundberg.

– Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er det havområdet vi vet mest om langs hele kysten vår. Over ti år med kunnskap har sagt nei til oljeboring, det gjør også denne, sier Lundberg.

For dårlig beredskap

Kunnskapsinnhentingen viser at ved et oljeutslipp ved de mest kystnære punktene vil det ta under et døgn for oljen å drive inn i fjæresteinene.

– Nærhet til land, høye bølger og mørketid gjør at forholdene for å samle opp oljesøl er vanskelige. Et utslipp her vil få store konsekvenser for miljøet på havet og på land, sier Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona.

Svært få nye arbeidsplasser

Kunnskapsinnhentingen viser at det vil kunne bli mellom 400 og 1100 nye arbeidsplasser fra petroleumsvirksomhet, mellom Namsos og Tromsø. Dette står i sterk kontrast til tidligere lovnader fra oljeindustrien. Innhentingen viser at det i dag finnes rundt 6500 arbeidsplasser i turist- og fiskerinæringen, bare i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Tidligere har man lovet gull og grønne skoger dersom man fikk sende leteriggene oppover. Den nye kunnskapen viser at det ikke stemmer. Mijløbevegelsen er klare på at vi ikke kan risikere de fornybare arbeidsplassene for kortvarige arbeidsplasser i oljeindustrien.

Stor konflikt med fiskeriene

Innhentingen viser at det er stor konflikt mellom fiskerne og bore- og leteaktivitet i området. Områdene hvor man venter å finne olje- og gass er de samme stedene man finner et av landets viktigste felter for fiskerne.

– Sokkelen er på sitt tynneste utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Sameksistens med fiskerinæringen er ikke mulig. Seismiske undersøkelser og leteboring vil føre til reduserte inntekter, tapte arbeidsplasser og tapt fangst for fiskerne. Viktige produktive havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja må få ligge i fred fra oljenæringen i all framtid, sier Fredrik Myhre, fagrådgiver i WWF-Norge.

For mer informasjon, kontakt:

Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona: 970 87 533

Innspillsdokumentet ligger vedlagt.

Bellona er én av flere miljøorganisasjoner som står bak utspillet.