Nyheter

Fra Sudan til norsk sokkel

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 2. april, 2013

Skrevet av: Frederic Hauge

I Dagens Næringsliv 22. mars uttaler Ashley Heppenstall, toppsjef i Lundin Petroleum, at «Vi sier ikke at det ikke var lidelser, borgerkrig og vanskeligheter mens vi opererte i Sudan, men å legge skylden på Lundin og andre oljeselskaper er å rette anklagen mot feil person. Sannheten er at vi var der for å lete etter olje.» Heppenstall avslører her en oppsiktsvekkende mangel på forståelse når det gjelder sammenhengen mellom oljevirksomhet og menneskerettighetsforbrytelser i områdene.

Lundin Petroleum har dårlig omdømme i Sverige. I Norge er det svenske selskapet blitt en oljegigant. Kun Statoil skal i 2013 bore flere letebrønner på norsk sokkel. Lundin planlegger investeringer for minst 24 milliarder kroner.

Lundins historie er dermed interessant. Lundin Petroleum solgte seg ut av Block 5A i Sudan i 2003 for 143 millioner dollar. Samme år tok Lundin sine første skritt ut på den norske sokkelen, med en investering på 30 millioner kroner i det norske petroleumsselskapet Offshore Engineering Resources samt en investering på 165 millioner dollar for produksjon i områder tilhørende Det norske oljeselskap.

Midlene fra Sudan muliggjorde oljeeventyret i Norge.

Bellona har krevd at Etikkrådet vurderer hvorvidt Statens pensjonsfond utland bør selge seg ut av Lundin Petroleum (753 millioner kroner). Etikkrådet har svart at siden Lundin solgte seg ut av Sudan for ti år siden, er ikke dette lenger relevant for norske investeringer.

I årene 1999-2003, da Lundin bedrev oljeproduksjon i Block 5A i Sudan, pågikk borgerkrigen for fullt. De største overgrepene fant sted i grenseområdene der mye av oljen befinner seg. Overgrep i området rundt Block 5A er grundig dokumentert i mediene og av internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch og Amnesty International samt i en omfattende rapport fra European Coalition on Oil i Sudan. Enkeltindivider som satt i Lundins styre på denne tiden, er nå under politietterforskning i Sverige. Utenriksminister Karl Bildt satt forøvrig også i dette styret.

Bellona er uenig i Etikkrådets vurdering i at dette ikke er relevant i dag. Lundins respons på anklagene viser at det den dag i dag er et uanstendig selskap; det har både nektet å igangsette en ekstern granskning og å gå inn i noen dialog om kompensasjon til lokalbefolkningen i området rundt Block 5A.

Tvert imot har selskapet uttalt i pressen at oljepenger har kommet lokalbefolkningen til gode, noe som er høyst tvilsomt. En av de viktigste årsakene til borgerkrigen i Sudan var nettopp at regjeringen i Khartoum ikke overførte midler fra oljeinntekter til lokaladministrasjoner i Sør-Sudan.

Man vet også at militsen som var betalt av Khartoum for å beskytte oljeselskapene i Lundin Consortium i Block 5A, begikk grove menneskerettighetsbrudd i området. Svenske Aftonbladet har avslørt et hemmeligstemplet brev, med ordre fra regjeringen i Khartoum til den beryktede militsleder Paulino Matip om å fjerne befolkningen i området rundt Block 5A. Militslederen ble i samme brev lovet penger fra oljeselskapene.

Det er dermed også interessant at da Lundin Petroleums årsmøte i 2012 hadde avstemning over å igangsette en ekstern granskning, stemte det norske Folketrygdfondet – som forvalter Statens pensjonsfond innland – mot granskning. De stemte da også imot Statens pensjonsfond utland, som stemte for. Begrunnelsen fra Folketrygdfondet var at selskapet allerede var under etterforskning i Sverige. Men den svenske påtalemyndigheten etterforsker kun hvorvidt enkeltpersoner i Lundin har gjort seg skyldig i kriminelle handlinger.

Dette er altså ikke en ekstern granskning av selskapet.

Granskningen ble nedstemt. Det svenske forsikringsselskapet Folksam solgte seg som en følge av dette ut av Lundin. Men dette vil altså ikke Etikkrådet i Norge engang vurdere for norske investeringer.

I tillegg til å ha etiske krav til selskaper som oljefondet investerer i, fra norsk side, bør det også opprettes systemer for å stille etiske krav til selskaper som skal investere i Norge. Dette eksisterer ikke i dag.

Denne kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv 26. mars 2013.