Nyheter

Til Finanskomiteen: Krav om norsk togradersutredning

Publiseringsdato: 23. april, 2013

Skrevet av: Bellona

Skal togradersmålet nås må minst to tredjedeler av verdens kjente reserver av kull, olje og gass bli liggende i bakken (IEA, 2012). Samtidig vurderes nå stadig mer sårbare områder åpnet for olje- og gassutvinning. Bellona har gått sammen med sju andre miljøorganisasjoner og ber om en konsekvensutredning av togradersmålet.

Her er brevet som ble sendt Finanskomiteens medlemmer, 22. april 2013:

Vi som signerer dette oppropet er glade for at regjeringen adresserer ubrennbare reserver i Perspektivmeldingen som nå er til behandling i Stortinget. Men en stor svakhet med meldingen er at den ikke vurderer hvilke konsekvenser togradersmålet vil få for norsk petroleumspolitikk.

Vi oppfordrer Stortinget, i forbindelse med behandlingen av Perspektivmeldingen, om å be regjeringen sette i gang en uavhengig utredning av hvilke konsekvenser det vil få for norsk petroleumspolitikk, norsk økonomi og norske offentlige finanser dersom minst to tredjedeler av verdens fossile energireserver ikke kan utvinnes.

Brevet var undertegnet Bellona v/ Frederic Hauge,

sammen med Naturvernforbundet, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Natur og Ungdom, Fremtiden i Våre Hender, Norsk Klimastiftelse, Greenpeace og WWF.