Nyheter

Til Finanskomiteen: Krav om norsk togradersutredning

Publiseringsdato: 23. april, 2013

Skrevet av: Bellona

Her er brevet som ble sendt Finanskomiteens medlemmer, 22. april 2013:

Vi som signerer dette oppropet er glade for at regjeringen adresserer ubrennbare reserver i Perspektivmeldingen som nå er til behandling i Stortinget. Men en stor svakhet med meldingen er at den ikke vurderer hvilke konsekvenser togradersmålet vil få for norsk petroleumspolitikk.

Vi oppfordrer Stortinget, i forbindelse med behandlingen av Perspektivmeldingen, om å be regjeringen sette i gang en uavhengig utredning av hvilke konsekvenser det vil få for norsk petroleumspolitikk, norsk økonomi og norske offentlige finanser dersom minst to tredjedeler av verdens fossile energireserver ikke kan utvinnes.

Brevet var undertegnet Bellona v/ Frederic Hauge,

sammen med Naturvernforbundet, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Natur og Ungdom, Fremtiden i Våre Hender, Norsk Klimastiftelse, Greenpeace og WWF.