Nyheter

Bellona ønsker EUs offshore-direktiv velkommen

Publiseringsdato: 21. mai, 2013

Skrevet av: Bellona

I dag vedtok Europaparlamentet EUs nye regelverk som skal styrke sikkerheten for offshore-aktiviteter. Direktivet er i stor grad bygget på erfaringer fra Storbritannia og tar sikte på å styrke sikkerheten på norske og europeiske olje- og gassoperasjoner utfra erfaringer fra Macondo-ulykken i Mexicogulfen. EU-direktivet fokuserer på forebygging, intervensjon og beredskap på sokkelen.

– For Bellona har det vært viktig å få inn henvisning til at det kreves spesielle tiltak for å beskytte den sårbare naturen i Arktis, forklarer Bellona-leder Frederic Hauge. – I tillegg er vi fornøyde med at oljeselskaper basert i EU med aktiviteter i andre regioner i verden, må innrapportere virksomhetene og vise at de respekterer de samme sikkerhetsreglene ute som hjemme. Dette vil spesielt komme «whistle blowers» i afrikanske land, Kina og Sør-Amerika til gode, som i dag ikke er like godt beskyttet som i Norge og i EU, fortsetter han.

Ved innføring av EU-direktivet i EØS-avtalen vil ESA få ansvaret for å overse at norske myndigheter sørger for at direktivet blir etterlevet, ­noe Bellona mener er svært viktig i lys av de tette forbindelsene mellom aktørene i Norge. Dersom myndighetene ikke etterlever direktivet kan vi bringe dem inn for ESA og EFTA-domstolen.

– Ola Borten Moe har beskyldt Bellona for å ville redusere sikkerheten i Nordsjøen, dette tar vi sterkt avstand fra, slår Hauge fast.

– Norge ligger langt fremme på sikkerhet på sokkelen, men det er alltid en fare for at man blir sløv og selvgod hvis man ikke lar seg utfordre, sier Hauge.  – Olje- og gassektoren er en sektor i rivende utvikling, og vi ser mange tiltak i EUs direktiv som vil forsterke det norske regelverket, sier han og peker blant annet på beskyttelse av varslere i oljesektoren.

Han mener det vil være verdifullt at et EU-direktiv gir mulighet til å overvåke gjennomføringen av regelverket.

-ESA vil med dette direktivet kunne kikke norske myndigheter i kortene og passe på at de overholder regelverket knyttet til helse-, miljø og sikkerhet på riktig måte. Bare det i seg selv er veldig verdifullt for denne sektoren, sier Hauge.

EØS-relevans

Rapporten fra det norske advokatfirmaet ALT Law Firm, slår fast at direktivet er EØS-relevant både i forhold til det materielle innholdet og de geografiske områdene det gjelder for. Norge har tatt inn en lang rekke EU-direktiv som omhandler aktiviteter på den norske kontinentalsokkelen, og det hersker derfor liten tvil om at direktivet må implementeres for å opprettholde juridisk homogenitet – som er bærebjelken i EØS-samarbeidet.

– Det virker som Regjeringen ikke har fått med seg at direktivet er juridisk forankret i EU-traktatens miljøkapittel – et område som utvilsomt er innenfor EØS, sier Bellona-lederen.

Vi har tatt over alt fra konkurransepolitikk, til arbeidsbestemmelser på plattformer og håndtering av CO2 under havflaten. Dette er viktige presedenser som viser at petroleumsaktiviteter er nært knyttet til EUs indre marked. Det betyr at den geografiske avgrensingen til fastlandsvirksomheter ikke gjelder.

Bellona har oversendt den juridiske vurderingen av direktivets EØS-relevans til EUs utenrikstjeneste, European External Action Service (EEAS), Europakommisjonen og energirådene ved alle EU-landenes permanente representasjoner i Brussel. Når EUs ministerråd foretar det endelige vedtaket i juni, vil EEAS oversende direktivet til Norge, Island og Liechtenstein, i henhold til EØS-avtalenes prosedyrer.

Den juridiske vurderingen er vedlagt.