Nyheter

– Timer fra katastrofe

Det er særlig utslippene fra norsk sokkel som øker. Utslippene fra olje og gass er 82,8 prosent høyere nå enn i 1990.
Erik Christensen

Publiseringsdato: 31. mai, 2013

Skrevet av: Bellona

Oljeplattformen Island Innovator som i morgentimene i dag begynte å ta inn vann og krenge var en lavkostnadsplattform fra Kina. Den viste seg å ha feil i bunnventilene ved ankomst Norge. Klokken tre i natt ble det derfor sendt ut dykkere for å plugge i hullene i stedet for å utsette hele operasjonen. Pluggene var også av dårlig kvalitet, noe som gjorde at de gikk i stykker og vann flommet inn. - Bellona har samlet inn svært alarmerende informasjon, fastslår Bellona-leder Frederic Hauge.

Plattformen har ikke vært i bruk før og har nettopp  ankommet norsk farvann for å bli utbedret ved Hanøytangen. I dag skulle plattformen ut få sjøen for å gjennomføre krengetester ved å pumpe ut og inn vann i de fire plattformstagene.


– Men da må man ha bunnventiler som virker. Vi har fått informasjon om at det var to bunnventlier det var feil med. Derfor plasserte man to plugger, der for å sikre seg. Det var disse pluggene som sviktet og som gjorde at vannet fosset inn, sier Frederic Hauge. – Dette er helt sentralt utstyr på en flytende installasjon, fastslår han.


Plattformen burde åpenbart vært i bero inntil nye bunnventiler var klare for levering mener Bellona.


– Det er tredje gang det siste året at rigger har problemer med stabiliteten og ballasthåndtering, jeg er svært bekymret over denne saken, sier en rystet Frederic Hauge. – Bunnventilene er noe av det mest kritiske på en plattform og når disse går i stykker står man potensielt overfor en storulykke! Likevel kommer hensynet til kostnader foran sikkerhet, man vet at det ville kostet en million dollar per dag å ha plattformen liggende til land, derfor velger man å ta snarveier og bryte lovverket på denne katastrofale måten.


Bellona vil nå etterforske med tanke på å anmelde denne saken, som imidlertid er komplisert av manglende avklaring av ansvarsforhold mellom Petroleumstilsynet (Ptil), Sjøfartsdirektoratet, Statens Havarikommisjon, Politiet og Arbeidstilsynet.


– Vi har nå hatt tre plattformkrenginger på under ett år hvor denne problemstillingen om kompetanse, både hos Ptil og ombord har vært tilstede, forteller Hauge.


Den nye plattformen, som driftes av Odfjell Drilling, har ligget ved Hanøytangen ved Askøy like utenfor Bergen siden februar for å bli klargjort til operasjoner. Det er Lundin som skal bruke plattformen i Nordsjøen i sommer, opplyser Teknisk Ukeblad.


Politiet i området opplyser på Twitter at de ikke slipper folk inn på området fordi plattformen henger på vaiere. Uten vaierne ville sannsynligvis plattformen bunnstøtt, noe som allerede er alvorlig. Planen var opprinnelig å taue plattformen ut på dypt vann få timer etter, for krengeprøve. Mens kvaliteten i bunnventilene altså var så dårlig at man valgte å tette hull i ett stag, var man innstilt på å bruke samme type bunnventiler i de tre andre stagene, for å få gjennomført den planlagte krengeprøven. Det kunne blitt katastrofe.

– Det er en lykke at ventilene røk ved land og ikke på dypt vann. Hadde det skjedd timer senere stiller vi spørsmålstegn ved hvorvidt plattformen hadde tålt belastningen ved å få et stag fylt av vann. Vi kunne fått en ny storulykke med masse mennesker ombord, sier Frederic Hauge.

– Når det jobbes under forhold som prioriterer tempo foran sikkerhet kan vi umulig skryte av sikkerheten på norsk sokkel, konkluderer en opprørt Bellona-leder.