Nyheter

Bellona anmelder Statoil for Njord-lekkasje

Publiseringsdato: 10. oktober, 2013

Miljøstiftelsen Bellona har politianmeldt Statoil etter store mengder kjemikalier har lekket ut fra en avfallsbrønn på Njord-feltet. – Dette er en meget alvorlig sak, sier fagrådgiver Karl Kristensen.

Anmeldelsen gjelder lekkasjer fra avfallsbrønnen A-14HX på Njord-feltet som har medført ulovlige utslipp av til sammen 3428 tonn kjemikalier. Lekkasjene medfører betydelige utslipp av sorte og røde kjemikalier, samt oljebasert borevæske. Alle disse stoffgruppene er ulovlig å slippe ut på norsk
sokkel.

Statoil har i tillegg brutt bestemmelsene som gjelder opplysningsplikt overfor tilsynsmyndighet for forurensningssaker ved å holde tilbake viktige opplysninger om årsaksforhold i saken i over to år etter at dette var kjent for selskapet.

Last ned hele Bellonas anmeldelse fra margen til høyre.