Nyheter

Statoil får 10 millioner i bot for Veslefrikk-lekkasje

Det har lekket ut giftig avfall fra Veslefrikk-brønnen i Nordsjøen gjennom flere år.
Foto: Kjetil Alsvik/Statoil

Publiseringsdato: 22. oktober, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Bellona anmeldte Statoil i 2010 for store utslipp av kjemikalier fra avfallsbrønner på Veslefrikk-feltet. Nå er selskapet bøtelagt for lekkasjene. – Vi håper dette vil endre rettspraksis, sier Karl Kristensen.

Bellona anmeldte i 2010 Statoil etter at det hadde blitt oppdaget at giftige kjemikalier lekket ut fra avfallsbrønner på Veslefrikk-feltet.

Veslefrikk-lekkasjen var bare en av en rekke tilfeller der avfallsbrønner viste seg å ikke være tette.

– Disse lekkasjene utgjør de alvorligste giftutslippene i Nordsjøens nyere historie. De viser at norsk oljeindustri langt fra er så ren som den ønsker å gi uttrykk for, sa Bellona-leder Frederic Hauge da anmeldelsen ble sendt inn.

Stort forelegg

Saken ble henlagt av statsadvokaten i Rogaland i 2012. Dette vedtaket ble påklaget av Bellona og Miljødirektoratet, som også hadde anmeldt Statoil for lekkasjene på Veslefrikk.

Nå har altså Riksadvokaten delvis omgjort henleggelsen, og har avgjort at Statoil skal betale et forelegg på 10 millioner kroner.

I vedtaket, som Bellona har fått oversendt, skriver Riksadvokaten følgende:

«I perioden fra 1. januar 2002 til 5. november 2009, i forbindelse med injeksjon av oljebasert kaks samt olje- og kjemikalieholdig vann i bronn 30/3-A-23 A på Veslefrikkfeltet i Nordsjøen, unnlot Statoil ASA, eller noen som handler på vegne av foretaket, å foreta overvåkning og undersøkelser som var tilstrekkelige til at forurensning fra foretakets virksomhet ble oppdaget, kartlagt, vurdert og varslet slik at nødvendige tiltak kunne iverksettes.»

Har klaget på oppfølging

– Vi ser på dette som et gjennombrudd, og vi er veldig glade for at riksadvokaten har kommet til denne avgjørelsen, sier han.

Han sier at Bellona lenge påpekt at politiet er for dårlig med å slå nedpå straffbare forhold i norsk miljø og sikkerhetsregelverk offshore.

– Vi tok opp dette med riksadvokaten i et brev i sommer, og håper dette medfører en endring i gjeldende rettspraksis, sier Kristensen.

– Kan ikke skje med dagens systemer

– Dette er en alvorlig hendelse som ble oppdaget ved rutinemessig årlig inspeksjon av havbunnen rundt installasjonen. I etterkant har Statoil gjennomgått alle kaksinjeksjonsbrønner på norsk sokkel for å sikre at vi ikke får flere slike hendelser, sier Statoils informasjonssjef Ørjan Heradstveit til VG.

Han sier tilsvarende lekkasjer ikke kan skje med dagens systemer.