Nyheter

– Lundin har lurt Stortinget trill rundt

Frederic Hauge
Frederic Hauge

Publiseringsdato: 18. desember, 2013

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Jeg har aldri sett et selskap med så lite respekt for Stortinget. Lundin bør bli fratatt lisensen på Edvard Grieg, og må aldri få en eneste lisens på norsk sokkel igjen, sier Frederic Hauge.

Oljeselskapet Lundin Petroleum har ikke forberedt plattformen til Edvard Grieg-feltet for drift på kraft fra land – stikk i strid med Stortingets forutsetninger.

– Jeg har aldri sett et selskap med så lite respekt for Stortinget. Lundin bør bli fratatt lisensen på Edvard Grieg, og må aldri få en eneste lisens på norsk sokkel igjen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– De må heller ikke få trekke fra på skatten 78 prosent av de utgiftene som følger av at de har lurt Stortinget.

Det sier Frederic Hauge etter at Teknisk Ukeblad i går meldte om at Lundin Petroleum har unnlatt å forberede plattformen på Edvard Grieg-feltet for drift på kraft fra land – stikk i strid med Stortingets forutsetninger.

Store utgifter til skattebetalerne

Oljedirektoratet (OD) mener at Lundin har satt myndighetene «i en vanskelig situasjon», ifølge TU.

Dersom Lundin blir pålagt å bygge om plattformen for elektrifisering, kan selskapet sende regninga til den norske staten og skattebetalerne: I henhold til skatteregimet i oljenæringa kan selskapene få refundert eller fratrekk for 78 prosent av kostnadene knyttet til oljeutvinning.

– Det aller verste med saken er at Lundin først kan lure Stortinget trill rundt, og så sende regninga for en ombygging til skattebetalerne. Det eneste rettferdige utfallet er at Lundin aldri igjen får så mye som en liten oljeskvett, langt mindre flere lisenser, på norsk sokkel, tordner Hauge.

Et avgjørende klimatiltak i oljeindustrien er å drive plattformene på ren strøm fra land i stedet for sterkt forurensende og ineffektive gassturbiner. Å vedta elektrifisering bør skje før oppstart, siden kostnadene da blir lavest. Les Bellonas policynotat om Utsirahøyden.

Derfor har det vært knyttet stor spenning til elektrifiseringsplanene av gigantfunnet Johan Sverdrup og en rekke andre nye felt på Utsirahøgda i Nordsjøen. Muligheten til en planlagt elektrifiseringsutbygging gjør Utsirahøgda til en sjeldent god anledning til å kutte klimagassutslipp til en rimelig pris.

I august 2012 la Oljedirektoratet fram en studie som viste en tiltakskostnad på 412 NOK/tonn reduserte CO2-utslipp ved elektrifisering av Utsirahøyden. Det er en lav kostnad, med tanke på at utredningen Klimakur2020 fant at å oppfylle Klimaforliket krever at alle tiltak med en pris på opp til 1500 kr/tonn blir gjennomført.

Elektrifiseringsplanene har fått et tungt skudd for baugen av Lundin Petroleum, som har lisens på Edvard Grieg-feltet på Utsirahøgda.

I strid med krav

I går kveld kunne Teknisk Ukeblad melde om at Edvard Grieg-plattformen er designet uten tilrettelegging for kraft fra land. Dersom kraft fra land skal bli en realitet på feltet, trengs en større og kostbar ombygging.

Dette er stikk i strid med bestemmelsen da Stortinget godkjente PUD (plan for utbygging og drift) på Edvard Grieg: «Dersom departementet finner at en samordnet kraft fra land-løsning for den sørlige delen av Utsirahøyden skal realiseres, skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning, med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet».

Ber om etterforskning

Bellona-leder Frederic Hauge er sjokkert over Lundin Petroleums skamløse oppførsel i saken, og mener de viser dyp forakt for Stortinget.

– Dette bør etterforskes. Med utgangspunkt i Petroleumsloven er både Lundin og Oljedirektoratets rolle høyst tvilsom, sier Hauge, og peker på at Oljedirektoratet har som oppgave å sørge for en kostnadseffektiv ressursutnyttelse på sokkelen.

Kontaktpersoner for pressen:
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonsrådgiver: 48103464