Nyheter

Presisering vedrørende Bellonas kritikk av regjeringens tildeling av nye utvinningstillatelser over TFO ordningen

Publiseringsdato: 22. januar, 2014

Tirsdag kritiserte Bellona olje- og energidepartementets forslag til utvidelse av den såkalte TFO-ordningen. En del av kritikken vi rettet mot tildelingen baserer seg på en faktafeil som vi ønsker å korrigere.

Vi skrev at regjeringen dagen etter høringsfristen offentliggjorde beslutningen om å tildele hele 65 nye lisenser til oljeindustrien gjennom TFO. Tildelingen var for 2013 og vår kritikk på dette punktet blir således uriktig.

Bellona fastholder øvrig kritikk om at TFO ordningen er en udemokratisk sniktildeling til oljeindustrien, og at den bør avskaffes.