Nyheter

– Oljeindustrien har ikke levert avgjørende tall

Frederic Hauge på Kallinika
Frederic Hauge på Kallinika
Bellona

Publiseringsdato: 13. februar, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Det er komplett uforståelig at det ikke er mulig å få full elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden fra dag én. Politikerne må kreve at Statoil kommer tilbake med opplysninger om hva det vil koste med full elektrifisering via en 200 megawatts strømkabel på første utbyggingsfase av Johan Sverdrup, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Statoil og lisenshaverne presenterte i dag sitt konseptvalg for det store Johan Sverdrup-feltet. De foreslår at første utbyggingsfase på Johan Sverdrup-feltet blir elektrifisering ved hjelp av en 78 megawatts (MW) strømkabel. Spørsmålet om områdeelektrifisering skal avgjøres på et senere tidspunkt, etter videre vurderinger.

Bellona mener Statoil har lagt mangelfull opplysninger på bordet. Statoil har ikke presentert eller utredet den løsningen som Bellona mener er best: Å trekke en større strømkabel til i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen og derigjennom elektrifisere også de andre feltene på Utsirahøyden.

– Jeg er forbauset over at det ikke er mulig å få full elektrifisering av alle feltene fra første dag. Statoils forslag er i strid med stortingets krav, og vil gjøre det meget, meget utfordrende for regjeringen å oppfylle klimaforliket. Derfor er det svært merkelig at man fremmer et slikt forslag, når en mer omfattende elektrifisering er teknisk mulig og økonomisk beste alternativet.

– Venter vi med områdeelektrifiseringen, vil store utslipp allerede ha funnet sted og kostnaden per tonn CO2 redusert vil være betydelig høyere. Dette fordi både kostnaden er høyere og antall tonn redusert er lavere.  Det er uakseptabelt.

Bakgrunnen for Hauges påstand er som følger: Det innmeldte kraftbehovet fra feltene på Utsirahøyden er nå under 200 MW. Dermed er en strømkabel på 200 MW tilstrekkelig for å elektrifisere alle feltene på Utsirahøyden – i motsetning til den 78 megawatts kabelen som nå blir foreslått av Statoil og de andre oljeselskapene.

Prisforskjellen mellom de to alternativene er ikke mer enn 1,5 milliarder kroner, og utslippsreduksjonene vil bli store, siden flere felt med betydelige utslipp da kan bli elektrifisert. Det er også helt sentralt at dette skjer i fase 1. Både Gina Krog, Edvard Grieg og Ivar Aasen vil ha de høyeste utslippene sine i tidsrommet nært oppstart. Det vil da være meningsløst å vente med elektrifisering til etter at utslippstoppen på feltene er nådd.

Frederic Hauge mener politikerne ikke må la seg lure av det han ser på som oljeselskapenes forsøk på å ikke kutte egne utslipp.

– Den strategien som Statoil legger opp til nå, er etter all sannsynlighet basert på måten de har klart å utsette for eksempel beslutningen om fullskalarensing av CO2-utslippene på Mongstad. I dette tilfellet må Stortinget legge inn krav om områdeelektrifisering i fase 1 av prosjektet. Det er ingen hverken tekniske eller økonomiske grunner til en totrinnsrakett.