Nyheter

Stor miljøseier: Utsira skal elektrifiseres

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 16. mai, 2014

Stortingsflertallet offentliggjorde på en pressekonferanse klokka 11 i dag at det skal bli full områdeelektrifisering av Utsira i løpet av første driftsfase. - Det er gledelig at Stortinget nå har tatt makta tilbake, jubler Frederic Hauge.

Stortingsflertallet offentliggjorde på en pressekonferanse klokka 11 i dag at det skal bli full områdeelektrifisering av Utsira i løpet av første driftsfase.

-Dette er en stor miljøseier. Det er gledelig at Stortinget nå har tatt makta tilbake, og har lært av tidligere feil med håndteringen av Mongstad og Aasta Hansteen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Regjeringen har til nå ønsket å elektrifisere alle de fire nye feltene på Utsirahøyden i to faser, noe både Bellona og opposisjonen tidligere har advart på det sterkeste mot.

Stortingsflertallet pålegger nå regjeringen, Statoil og de andre operatørene på Utsirahøyden å gjennomføre full områdeelektrifisering i løpet av fase 1.

-Det betyr samtidig at vi slipper omkamp om elektrifisering av fase 2 som inkluderer elektrifisering av feltene Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Statoil blir nå pålagt dette, sier en fornøyd Frederic Hauge.

800.000 tonn CO2 på spill

Uten elektrifisering ville utslippene fra alle de fire nye oljefeltene på Utsira vært anslått til 800.000 tonn CO2.

Hauge er derfor klar på at dette er den største seieren i norsk klimapolitikk på svært lenge. –Når elektrifiseringen er på plass på Utsira spares klimaet for klimagassutslipp tilsvarende samlede utslipp fra hele Bergen by. Det er klart dette er en stor dag, sier Hauge.

Riktig skritt mot oppfylling av klimaforliket.

-Dette er en gledelig seier for Bellona, og viser verdien av at det nytter å jobbe for gode miljøløsninger. Det er mange fagfolk hos oss som har gjort en fantastisk jobb i kulissene de siste månedene, og dette er et riktig og viktig skritt når det gjelder klimaforliket, jubler Hauge.

-Hovmod står for fall

Bellona mener dagens beslutning er et stort nederlag for oljeindustrien, som aktivt har kjempet mot elektrifisering med enorm bruk av ressurser på lobbyvirksomhet. Beslutningen betyr at Statoil ikke kan true med utsettelse, og at vi dermed får effekten av utslippskuttene dette medfører inn i klimaforliket.

-Denne beslutningen viser at Statoil nå har svært lav troverdighet på Stortinget etter Mongstad og Aasta Hansteen. Oljegigantene er tvunget i kne. Hovmod står for fall, sier Bellona-lederen.

-Bør granskes

Bellona mener også at Riksrevisjonen nå bør granske forvaltningen for arbeidet og hemmeligholdet knyttet til prosessen rundt elektrifisering av Utsira.

-Det er flere i forvaltningen som bør sove dårlig om natta de neste ukene, advarer Hauge. –Det store hemmeligholdet rundt Statoils grunnlagsmateriale har vært sterkt kritikkverdig og uverdig i henhold til transparente prosesser. For eksempel er det at Miljødirektoratet har vært nektet innsyn i denne saken hinsides enhver god og fornuftig demokratisk praksis, avslutter Hauge.

Kontaktperson for pressen: Kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 977 28 476