Nyheter

– Syltynn unnskyldning fra Miljødirektoratet

Silje Lundberg
Silje Lundberg
Line Lønning

Publiseringsdato: 1. september, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

Miljødirektoratet deler ut boretillatelser før klagefristen er ute. De argumenterer med at det kommer inn få klager, og at selskapene selv ofte venter til etter fristen. - Det er tynne unnskyldninger. Det er direktoratets jobb å være bremsekloss, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

– Direktoratet bekrefter våre funn: i 160 av 162 tilfeller har selskapene fått tillatelse til å sette i gang boring før klagefristen har gått ut. Det er skremmende at direktoratet som er satt til å holde oljeindustrien i ørene, nå fører en slik praksis, sier fagrådgiver i Bellona, Silje Lundberg.

I en redegjørelse til Miljøverndepartementet skriver direktoratet at de ikke har gjort noen feil etter forvaltningsloven. Miljødirektør Ellen Hambro sier at det «ikke har vært noen tilfeller hvor oppstart av boring i oljeførende lag har kommet i konflikt med noens klageinteresse».

– Det er en syltynn unnskyldning. Hvorvidt noen har klaget eller ikke, er irrelevant. Man skal ha muligheten til å klage. Det er en demokratisk rettighet, sier Lundberg.

Samtidig var det nettopp på bakgrunn av en leteboring som ble startet, og avsluttet, før klagefristen var ute som gjorde Bellona oppmerksom på den tvilsomme praksisen i Miljødiraktoratet.

– Statoil avsluttet sin boring på Mercury før klagefristen var gått ut. Dette er noe Miljødirektoratet selv poengterer, så hvordan de i samme setning kan nekte for at det har vært noen slike tilfeller henger ikke på greip, sier Lundberg.

Hun legger til at Bellona ikke beskyldt noen for lovbrudd, men Lundberg mener direktoratet med sin praksis strekker regelverket så langt som mulig i favør av oljeindustrien.

Miljødirektoratet innrømmer selv at det i minst ti tilfeller ble startet boring før klagefristen var ute. At det ikke har skjedde flere ganger er i stor grad takket være selskapene selv, mener Lundberg.

– Vi ser av svarbrevet at det i mange tilfeller er oljeselskapene selv som holder seg i trøya. Det er ikke direktoratets fortjeneste, da de gir tillatelser som gjelder fra den dagen de er utstedt, sier Lundberg.

Miljødirektør Hambro forteller selv om sterkt tidspress fra oljeselskapene, som vil tape store penger på at oppstarten utsettes.

– I teorien skal det være motsatt; direktoratet skal legge press på selskapene. At oljeselskapene presser direktoratet skal ikke gå ut over befolkningens demokratiske rett til å klage, sier Lundberg.

Les redegjørelsen fra Miljødirektoratet her:

 

Hun er glad for at Miljødirektoratet nå vil kalle inn operatørene og Petroleumstilsynet på teppet for å understreke hvor viktig det er å sende inn søknader i god tid før planlagt borestart.

– Det er selvsagt viktig at oljeselskapene følger spillereglene. Men hovedansvaret ligger på direktoratet. Det er deres plikt å være vaktbikkje og sette ned foten dersom selskapene vil gå for fort frem, sier Lundberg.

Bellona holder fast ved at Miljødirektoratets praksis undergraver og uthuler klageretten.

– Bellona sendte i dag inn klage på leteboringen Isfjell, med klagefrist 18. september. Men vi vet at riggen allerede er på plass, så hvor reell er egentlig denne fristen, spør Lundberg.