Nyheter

Seismikkrabalder i Andfjorden må få etterspill

Ingrid Skjoldvær
Ingrid Skjoldvær
Daniel Sannum Lauten

Publiseringsdato: 29. oktober, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

Bellona reagerer på hvordan seismikkskytingen i Andfjorden i slutten av september ble gjennomført. Nå klager miljøstiftelsen vedtaket inn til Samferdselsdepartementet.

I klagen til Samferdselsdepartementet retter Bellona kritikk mot Kystverkets mangel på åpenhet i behandlingen av saken.

– Bellona mener saksbehandlingen av seismikkskytingen i Andfjorden har vært høyst kritikkverdig. Flere berørte parter har ikke blitt lyttet til i prosessen og det virker som Kystverket bevisst har prøvd å unngå kritiske røster, sier fagrådgiver i Bellona Ingrid Skjoldvær.

Les hele klagen her:

I sin tillatelse til å skyte seismikk mener Bellona at Kystverket ikke tok hensyn til alt relevant lovverk og viser blant annet til havressurslovens §24:  ”Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med støy, skyting, eller anna utilbørleg framferd«.

– Tillatelsen ble gitt på et sviktende kunnskapsgrunnlag uten å ta hensyn til relevant lovverk, som havressursloven.

Seismikkskytingen ble gjennomført i Andfjorden i perioden 19.-21. september, men seismikkfartøyet «Håkon Mosby» var ikke alene i Andfjorden. Flere fiskebåter lå ute på fjorden da seismikken startet.

– To fiskebåter ble bordet av Kystvakta og bedt om å holde seg unna. Bellona tolker det som en bevisst tilsløring av hvilke regler som gjelder, slik at seismikkfartøyet ikke skulle støte på brysomheter, sier Skjoldvær.

– Det er interessant hvordan man så enkelt snur om på hele prinsippet om fiskernes ubestridte rett til å høste av havets ressurser, avslutter Bellona-rådgiveren.

 

  • Bellona krever at Samferdselsdepartementet får Kystverket til å endre sine prosedyrer, og lytte til alle berørte parter i saksbehandlingen.

 

  • Samferdselsdepartementet må gjøre det klart for Kystverket at havressursloven gjelder, og at fiskernes har rett til å gjøre jobben sin når seismikkskyting pågår.