Nyheter

Utslippene øker fra olje- og gassnæringen

Frederic Hauge på Oleon
Frederic Hauge på Oleon
Bellona

Publiseringsdato: 6. mai, 2015

Utslippene fra olje- og gassektoren øker, selv om ingen nye felt ble satt i produksjon i fjor. I industrien går derimot utslippene ned.

Miljødirektoratet har i dag lagt fram nye norske utslippstall. Utslippene går nå ned i industrien, mens utslippene fra olje og gass øker. Det er særlig Statoils LNG-anlegg på Melkøya som står for økningen.

– Det er helt bak mål at Norge lar olje- og gassindustrien slippe unna den klimadugnaden alle andre sektorer av samfunnet er en del av. Tallene viser at oljebransjen mangler både vilje og evne til å ta i bruk klimaløsninger som kutter klimautslipp, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Totalt økte utslippene av klimagasser fra industrien og petroleumssektoren med 400 000 tonn. I EU gikk derimot utslippene ned med cirka 4,5 prosent fra 2013 til 2014.

 

– Må stille tøffere krav til oljeindustrien

– Økningen i klimagassutslippene i 2014 viser at den borgerlige regjeringen feiler fullstendig når det gjelder å stille tøffe krav. Regjeringen er mer opptatt av å snakke om hyggelige klimatiltak enn å ta tak i de vanskelige sakene som virkelig monner, sier Hauge.

Han peker på co2-fangst og strøm fra land til olje-/gassplattformene som de to viktige tiltakene for å få ned klimagassutslippene fra oljeindustrien.

– Elektrifisering av plattformer er kritisk for Norges klimagassutslipp. Ekofisk-feltet uten elektrifisering slipper ut mer CO2 enn all menneskelig aktivitet i hele Bergen by. Uten elektrifisering er klimautslippene de fire nye oljefeltene på Utsira på 800.000 tonn CO2. Elektrifisering er et smart klimatiltak som politikerne er nødt til å ta pålegge olje- og gassnæringen,  sier Hauge.

 

Landindustrien tar grep

Bellona-lederen mener også at man må fange CO2 og bruke det til meroljeutvinning.

– Det er uforståelig at Oljedirektoratet ikke har pålagt utbyggerne å lage planer for dette. Oljeselskapene må pålegges til å tømme eksisterende felt før de får bore i nye områder rundt iskanten. Dette burde stått med gullskrift i Tord Liens instrukser til byråkratiet, sier Hauge.

Ifølge Klimaforliket må Norge kutte ca 9 millioner tonn før 2020.

– Når regjerngen i stedet trapper opp jakten på olje rundt iskanten, trekker de nasjonen baklengs inn i fremtiden, sier Hauge.

Hauge ønsker å understreke at tallene viser at industrien viser at det nytter å få god økonomi og samtidig kutte klimagassutslipp.

– Norsk prosessindustri er nå blant de mest utslippseffektive i verden. Industrien tar grep og viser et samfunnsansvar som oljeselskapene har enormt mye å lære av, sier Hauge.