Media

fail

Fossil energi subsidieres langt mer enn fornybar energi i verden i dag. Det holder prisen på kull, olje og gass kunstig lav. Dermed låser vi oss til disse uønskede energiformene. (Illustrasjon: 350.org)