Nyheter

Regjeringen ofrer iskanten

Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona

Publiseringsdato: 18. mai, 2016

Skrevet av: Agnes Árnadóttir

– Regjeringens tildeling av oljelisenser i Arktis bryter klart med samarbeidsavtalen mellom Regjeringen, KrF og Venstre. Tord Lien deler ut nye leteområder i et av verdens mest produktive og sårbare havmiljø. Dermed ofrer han iskanten og tar en enorm risiko, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Oljeminister Tord Lien kunngjorde i dag Regjeringens  tildelinger av utvinningstillatelser i Arktis.

–Regjeringen tør ikke å ta konsekvensene av Parisavtalen.  Det er åpenbart at skal vi begrense oss til 1,5 graders oppvarming slik vi er forpliktet til, vil det finnes olje- og gassressurser som ikke kan utvinnes, sier Hauge.

–Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF har blitt enige om å ikke drive oljeboringsvirksomhet ved iskanten. Det er et soleklart brudd på avtalen, sier Frederic Hauge.

Han sier at dette er en trist dag selv om Bellona også har vunnet noen seire. Leting rundt Jan Mayen og Norskehavet var med i utlysningen av 23. konsesjonsrunde men disse områdene er ikke inkludert i tildelingen.

Seier i Lofoten og på Jan Mayen

-Det er en seier at leting rundt Jan Mayen og i Norskehavet ikke er med i tildelingen. Utslipp i disse områdene ville trolig fått katastrofale følger for fiske og turisme i Norskehavet. sier Frederic Hauge.

Nå står kampen om Barentshavet. Dette gjelder spesielt blokkene  nærmest Bjørnøya og Svalbard. Hauge tror også tildelingen øke risikoen for at Norge drar Russland inn i risikofylt oljeleting i Arktis.

-Dersom man finner olje i blokker som grenser helt inn mot russisk farvann, vil Russland bli tvunget til å trappe opp aktiviteten i Barentshavet, sier Hauge.

Tap for norske skattebetalere

Tildelingene vil også gi store tap for norske skattebetalere. Regjeringen er generøs og gir skattefordeler til oljeselskaper uten at drivverdig olje vil bli funnet, siden disse feltene ligger langt fra land og må inneholde svært store oljereserver for å være lønnsomme nok til å bygge ut infrastruktur. Et flertall av selskapene som har fått tilbud i 23. konsesjonsrunde var ikke i skatteposisjon i 2014.

– Kombinasjonen av tildelingene og de generøse skattefordelene skader både miljøet, klimaet og den norske økonomien, sier Frederic Hauge.

–Å produsere dyr olje i et av verdens mest økologiske sårbare områder er det første olje- og gass industrien må holde opp med. Er det noe olje som skal bli værende i bakken, så er det denne, sier Bellona-lederen.

-Norge vil forlenge fossilalderen

Tildelingene skjer mindre enn en måned etter at klimaminister Vidar Helgesen signerte FNs nye klimaavtale.

– Regjeringen skriver under på ambisiøse klimamål med den ene hånda og borer etter olje med den andre. Resten av verden er i ferd med å forstå at Norge vil forlenge fossilalderen så lenge som mulig. Det er flaut og pinlig, sier Hauge. ­

Høy risiko for ulykker

Norge borer lenger nord en noen andre. Vi borer nærmere iskanten, lenger fra kysten og i svært biologisk produktive og dermed sårbare områder. Fagetatene Polarinstituttet, Miljødirektoratet, Havforskningsinstituttet har frarådet å drive oljeboring i store deler av Barentshavet sørøst.

– Sannsynligheten for at uhell skjer er mye større og konsekvensene av et utslipp vil være katastrofale. Resultatet er at Norge tillater større risiko i Arktis enn på resten av sokkelen. Norge er et elendig forbilde for de andre arktiske nasjonene, sier Frederic Hauge.

–Norge har som en arktisk nasjon et spesielt ansvar for å ta vare på den unike og sårbare naturen i Arktis. Vi er i ferd med å svikte dette ansvaret, sier Frederic Hauge.