Nyheter

Utslippene øker: Totalfalitt fra regjeringen

Det er særlig utslippene fra norsk sokkel som øker. Utslippene fra olje og gass er 82,8 prosent høyere nå enn i 1990.
Erik Christensen

Publiseringsdato: 20. mai, 2016

Skrevet av: Ellen Viseth

Nye tall fra SSB viser at norske utslipp økte med 1,5 prosent i fjor. - Vi hører festtalene, men her ser vi realitetene: Norske utslipp går opp! Regjeringen har ikke kontroll, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

I dag kom SSBs foreløpige tall for klimagassutslipp i 2015. De viser at utslippene fra norske områder øker med 1,5 prosent sammenlignet med året før. Norges totale utslipp er nå på 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

– Fra og med i dag kan ikke regjeringen si et ord om det grønne skiftet. Dette er en totalfalitt fra regjeringen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han peker på at regjeringen nettopp har fattet et vedtak om å åpne Arktis for oljeleting, og dermed øke utslippene enda mer

– Vi hører festtalene, men her ser vi realitetene: Norske utslipp går opp! Fra nå av kommer man til å få spy-smak i munnen hver gang man hører regjeringen snakke om det grønne skifte, sier Hauge.

Frederic Hauge Bellona-leder Frederic Hauge. Credit: Bellona

– Regjeringen har ikke kontroll. Klimaforliket er en vits, og det samme gjelder planene om et klimaforlik med EU. Regjeringen setter seg i første Porsche på vei til helvete, sier Hauge med klar hentydning til avtalen om nye bilavgifter som favoriserer store biler med stor motorkraft.

Igjen er det oljebransjen som trekker opp de norske utslippene.

– Mer enn noen gang er vi en nasjon av gassomane og petroholikere. Det er de utslippene vi trenger minst som øker mest. Nå åpner regjeringen for boring i nye områder i Arktis, der sotutslippene har aller størst klimaeffekt, sier Hauge.

Knarr-feltet utenfor Florø hadde den største enkeltvise økningen, og slapp i fjor ut 400.000 tonn CO2. Det er mer enn de aller fleste store industribedriftene på land. Utslippene kom fra fakling av gass, selv om dette er forbudt i Norge.

– Regjeringen og oljebransjen prøver å innbilde oss at norsk olje knapt nok forurenser. Sannheten er at norsk olje slipper ut 8-9 kg CO2 per fat, mens olje fra Midt-Østen ligger på 7 kg CO2/fat. I tillegg er vår olje dyrere. Dette er ikke bærekraftig verken klimamessig eller økonomisk, sier Hauge.

Han mener regjeringen må innse at det faktisk vil koste litt å få ned utslippene.

– Dette viser at vi må akseptere tiltakskostnader som er høyere enn prisen på klimakvoter om vi skal få ned utslippene i Norge. Det må til dersom vi skal få til kutt, sier Hauge.