Nyheter

Gasskraftverket på Mongstad legges ned

Statoil

Publiseringsdato: 15. februar, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

- Et økonomisk og klimamessig katastrofeprosjekt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Frederic hos Oleon Frederic Hauge på Oleon Credit: Bellona

Etter seks år, og utslipp av 3,8 millioner tonn CO2, varsler Statoil i dag at de legger ned gasskraftverket på Mongstad.

– Det er på høy tid. Gasskraftverket på Mongstad har vært en stor feilinvestering og burde aldri vært bygget, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener dette er et vendepunkt for styrkeforholdet mellom gass og fornybar energi.

– Dette viser at fornybar elektrisitet konkurrerer ut gass – også i Statoil. Statoil skulle bygge ut gasskraft både på Kårstø, Kollsnes og Mongstad. Nå er alt dette skrinlagt, sier Frederic Hauge.

Han mener det også viser at man ikke kan stole på Statoils prognoser.

– Deres prognoser har ført til disse store feilinvesteringene. Nå skal politikerne, basert på Statoils prognoser, avgjøre utbygging av olje- og gassfelt som skal leve om 40 år. Det som skjer på Mongstad i dag bør fortelle dem at det er svært, svært risikabelt, sier Hauge.

Den rødgrønne regjeringa ga i 2006 Statoil tillatelse til å bygge gasskraftverk på Mongstad. Få år etterpå vedtok man en storstilt utbygging av fornybar energi og i dag har Norge et kraftoverskudd. Gasskraftverket på Kårstø er allerede nedlagt, og kraftverket på Mongstad har vært ulønnsomt i mange år.

– Når gasskraftverket legges ned, vil Norges utslipp gå ned med 300.000 tonn CO2 i året. Men oljeraffineriet på Mongstad slipper ut over en million tonn, og dette skal ikke legges ned. Altså må Statoil fortsatt investere i CO2-fangst og -lagring, sier Hauge.

I dag bruker Testsenteret på Mongstad røykgass fra gasskraftverket til å forske på CO2-fangst. Etter 2019 går man over til å rense røykgassen fra raffineriet.

Bellona mener at staten ved Gassnova må gå «all in» og både rense og lagre CO2 fra oljeraffineriet:

– Raffineriet er Norges største punktutslipp. Mongstad må gå fra å være en test-arena til å fange og lagre CO2 i full skal, sier Hauge.

Det finnes allerede en gassrørledning fra Mongstad til Kollsnes, som Statoil har utpekt som det beste stedet for uttransportering av CO2 til lagring i Nordsjøen.