Nyheter

Olje: Bellona med flere protesterer på TFO 2017

Thinkstockphotos

Publiseringsdato: 1. februar, 2017

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Bellona og en rekke andre miljøorganisasjoner mener TFO – regjeringens tildelingsordning for petroleumsvirksomhet i forhåndsgodkjente områder – må avskaffes. - I tillegg til at vi mener ordningen som helhet bør skrotes, må årets forslag om utvidelse av ordningen avvises, sier Sigurd Enge, fagrådgiver i Bellona.

Bellona, Greenpeace, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Norges Kystfiskarlag og WWF har derfor levert en felles høringsuttalelse på forslaget om utvidelse av TFO-området. Ordningen tar ikke hensyn til miljøfaglige råd og utgjør en stor risiko for naturen i havområder som Stortingets vedtatte forvaltningsplaner skal ivareta, mener organisasjonene.

– TFO-ordningen undergraver en helhetlig forvaltning av havmiljøet og vil også øke klimagassutslippene i oljeindustrien. Derfor har vi lenge ment at den må avskaffes, forklarer Sigurd Enge.

De undertegnede organisasjonene mener:

  • TFO-ordningen har forlatt det som var formålet da den ble innført og fungerer i dag som en omgåelse av gjeldende petroleumsregelverk og ordinære konsesjonsrunder.
  • TFO-ordningen vil føre til økte klimagassutslipp i oljeindustrien. Dette er ikke forenlig med klimatiltak og utfasing av fossil energi til fordel for fornybart.
  • TFO-ordningen “låser fast” havområder til å være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det er ingen mekanismer som endrer statusen til et TFO-område dersom man får ny kunnskap, og det er ingen reell mulighet for å trekke tilbake konsesjoner. TFO-området kan bare ekspandere.
  • Stortinget har vedtatt at norske havområder skal forvaltes med en helhetlig og økosystembasert tilnærming. TFO-ordningen undergraver dette.
  • TFO-ordningen omgår viktige forvaltningsprosesser som forvaltningsplaner og verneplaner, og åpner for årlige omkamper om olje i miljøsensitive områder.
  • TFO-ordningen strider imot miljøfaglige anbefalinger ved at det blir tildelt blokker i miljøsensitive områder.
  • Det er særlig bekymringsverdig at blokker som grenser til stengte områder utenfor Lofoten og Møreblokkene blir delt ut. Seismikk og risiko for uhell utgjør en trussel for fornybare fiskeressursene i disse områdene.

Organisasjonene har påpekt problemene med TFO-ordningen tidligere, og er sterkt kritisk til at den fremdeles videreføres og at TFO-området igjen utvides.

Les hele høringsuttalelsen her.