Nyheter

24. konsesjonsrunde: Regjeringen omringer Bjørnøya

Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona-leder Frederic Hauge.
Bellona

Publiseringsdato: 13. mars, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

Regjeringen vil lyse ut 102 leteblokker, de aller fleste av dem i Barentshavet. 30 av blokkene ligger ved naturreservatet Bjørnøya. - Dette oser av desperasjon, sier Frederic Hauge.

Regjeringen foreslår å utlyse 93 blokker i Barentshavet og ni blokker i Norskehavet i den 24. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

– Det oser av desperasjon når regjeringen øser ut tidenes største utlysning seks måneder før valget, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener regjeringen nå gir etter for oljelobbyens skremme-kampanje om at den norske statskassa snart går tom om de ikke får alt de peker på.

 

Økonomisk galskap

– Å lyse ut 93 blokker i Barentshavet er fullstendig galskap. Regjeringen er tydeligvis ivrige etter å kaste statlige penger overbord. Leteaktiviteten i dette omfanget vil bety et tresifret antall statlige milliarder som vi aldri vet om vi får tilbake. Dersom man borer tørre brønner eller oljeprisen ikke går kraftig opp, vil dette være penger ut av vinduet. Dette er utbygginger som tidligst er klare om 15 år. Hvem vet hvordan oljemarkedet ser ut da, sier en opprørt Bellona-leder.

I høringsbrevet står det at utlysningen kun er basert på petroleumsfaglige vurderinger gjort av Oljedirektoratet.

 

Norge og Russland verstinger i Arktis

– Det er som miljø ikke er et tema i det hele tatt for regjeringen. Dette er på kollisjonskurs med Paris-avtalen, EU-parlamentet og all norsk miljøforvaltning. Canada og USA skrev i fjor en avtale om å begrense oljevirksomhet i Arktis. Norge går stikk motsatt vei, og seiler dermed opp sammen med Russland som en versting i Arktis. Jeg kan ikke begripe hvordan Venstre og KrF kan gå inn i valgkampen som støttepartier for en slik regjering, sier Hauge.

 

Omringer Bjørnøya – Europas største fuglefjell

Dette er den mest omfattende utlysningen vi har sett av blokker i arktiske områder. Flere blokker ligger svært kystnært i Øst-Finnmark og ca 30 blokker ligger ved Europas største fuglefjell; Bjørnøya.

– Regjeringen vil la oljeindustrien omringe Bjørnøya! Her går man så tett som overhodet mulig inntil det området som er definert som sårbart. Jeg har selv seilt ved Bjørnøya. Det er et øde område hvor det vil bli svært vanskelig å bygge opp en god nok beredskap. Alle felt så langt nord gir oss større utfordringer enn vi har noe sted på sokkelen i dag med avstand, polare lavtrykk, ising og mørke. De vil måtte bruke naturreservatet Bjørnøya som base for både helikopter- og skipstransport. Det bryter med all norsk miljøpolitikk, sier Hauge.