Nyheter

Riksrevisjonen gransker Petroleumstilsynet

Bellona
Kjetil Grude Flekkøy

Publiseringsdato: 9. september, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

En rekke alvorlige hendelser gjør at Riksrevisjonen har bestemt seg for å granske Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold. - En stor seier for alle som mener at noe er fryktelig galt i Petroleumstilsynet, mener Frederic Hauge.

– Petroleumstilsynet som tilsynsorgan er helt ute av kontroll. Oljebransjen har selv fått altfor stort spillerom under et svakt tilsyn, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

– Dette er en stor seier for alle de som mener at noe er fryktelig galt i Petroleumstilsynet. Det har vokst fram en stor ukultur i Petroleumstilsynet som dessverre har vokst seg enda større etter at Anne Myhrvold overtok.

 

Krevde granskning

Både Bellona og Industri Energi krevde en gransking av Riksrevisjonen; av tekniske grunner har de valgt å gjøre det på eget initiativ.

Riksrevisjonen gransker Petroleumstilsynet Faksimile fra Stavanger Aftenblad

– Jeg kan bekrefte at vi har besluttet å undersøke Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i norsk petroleumsvirksomhet, bekrefter Stein Morch i Riksrevisjonen overfor Stavanger Aftenblad.

Riksrevisjonen har allerede foretatt en forundersøkelse. Den endelige granskningsrapporten vil etter planen bli levert Stortinget og offentliggjort neste høst.

 

Mye å ta tak i

En rekke graverende saker ligger til grunn for granskningen. Petroleumstilsynet har fått hard kritikk for blant annet:

  • Behandlingen av granskingen etter dødsulykken på boreriggen Cosl Innovator i desember 2015, der en person omkom. En granskning viste at tilsynet hadde oversett at det var for lav høyde mellom nederste lugardekk og sjøen.
  • Tilsynet godtok at skandaleplattformen Goliat kom til Barentshavet full av feil og mangler.
  • Tilsynet godtok at Yme-plattformen skulle installeres på norsk sokkel, full av feil. Plattformen kom aldri i drift og hogges nå opp på Lutelandet i Sogn og Fjordane.
  • Tilsynet har avslørt varslere i stedet for å beskytte dem.

 

– Dramatisk

Bellona-leder Frederic Hauge i Bellona mener beslutningen om å granske Petroleumstilsynet er dramatisk for norsk oljeforvaltning.

– Riksrevisjonen må se alvorlig på det de har funnet når den går til det skrittet å granske tilsynet og direktør Anne Myhrvold.

Han peker spesielt på Petroleumstilsynets svake vern av varslere.

– Varslere trakasseres og avsløres. For eksempel nekter Petroleumstilsynet å snakke med journalister når de vet at jeg er involvert i saken. Dette blir veldig useriøst fra et offentlig tilsynsorgan.

I tillegg mener han det har vist seg å være svært tilfeldig hvordan Petroleumstilsynet behandler saker, alt etter hvilken saksbehandler som har den aktuelle saken.

 

– Blir nådeløst

– Det er så mange saker som viser at Petroleumstilsynet er ikke-fungerende på helse, miljø og sikkerhet at jeg tror Riksrevisjonens rapport kommer til å bli nådeløs, sier Frederic Hauge.

Stavanger Aftenblad har forsøkt å få en kommentar fra Petroleumstilsynet og direktør Anne Myhrvold. Men, som de skriver, har tilsynet valgt, på generelt grunnlag, å avstå fra å kommentere artikler fra enkeltjournalister i Stavanger Aftenblad. Også denne gangen har de valgt å ikke svare.