Nyheter

Kunne det smake med 78 % rabatt?

Publiseringsdato: 27. oktober, 2017

Skrevet av: Bellona

Bellona arrangerte kafe-stunt der folk fra oljebransjen fikk 78 % rabatt - slik oljeselskapene får i letefasen. Ikke alle syntes det var greit.

Latter, vantro og forderdelse var blant reaksjonene da Bellona i sommer illustrerte det absurde i at staten sponser 78 % av oljeselskapenes utgifter til leting – og alt annet de gjør i letefasen.

Oljeskatteregimet får stadig oftere kritikk, nå sist i en rapport fra WWF Norge og Norsk klimastiftelse: Skatteordningene for oljebransjen er risikable, særlig for skattebetalerne.

Kostet oss 91 milliarder kroner

I Norge i dag får oljeselskapene får trekke fra 78 prosent av letekostnadene på skatten. Siden 2005 har også selskaper uten inntekter – og dermed uten skatt til Norge – fått utbetalt 78 prosent av kostnadene sine direkte på konto.

Med andre ord: Du og jeg – skattebetalerne – betaler utgiftene, og håper at de skal finne noe, få inntekter og kunne betale tilbake pengene som skattekroner.

oljerabatt video

 

«Symmetrisk skatt»

ViGir78prosent

Avtalen mellom staten om oljeselskapene er slik:
Staten refunderer det meste av utgiftene i letefasen.
Selskapet betaler en tilsvarende høy skatt av overskuddet, men bare dersom de finner olje og får inntekter som overstiger utgiftene.

Av 74 oljeselskaper i skattelisten for 2015 var bare 20 i skatteposisjon, altså i en «posisjon» der de hadde inntekter å betale skatt av.

De andre selskapene fikk netto utbetalt i alt 13,3 milliarder kroner kontant fra statskassen. Bare i 2015. Siden ordningen ble innført i 2005 og frem til 2015 har slike utbetalinger beløpt seg til 91,3 milliarder kroner.

 

Risikosport

Tung sponsing av oljeleting er en risikabel strategi, selv om regnestykket hittil har gått i pluss for staten. Det hører med til historien at starten ikke tar denne oppstartsrisikoen for industrien på land.

I august klaget Bellona leterefusjonsordningen inn for EFTAs kontrollorgan ESA, fordi miljøstiftelsen mener ordningen utgjør ulovlig statsstøtte. ESA har gått i gang med å granske ordningen.

 

Klassiske innsigelser

Dette er temmelig tekniske og kompliserte saker. Derfor har vi laget en overssiktsside der mange av de vanligste innvendingene til kritikk mot leterefusjonsordningen er besvart, inkludert:

  • Men… Betaler ikke også oljebransjen skyhøy skatt?
  • Men… Tipper oljebransjen gladelig unnværer leterefusjonene hvis de også slipper den høye skatten?
  • Men… Det er jo oljen som har gitt oss rikdommen vår?

Oversiktssiden finner du her.