Media

Kristinplattformen avgnagde kabler

Siden 2014 er flere hundre kabler funnet med avgnagd isolasjon og synlige elektriske ledere.

Kristinplattformen avgnagde kabler

Kristinplattformen avgnagde kabler