Nyheter

Avslo tobis-klage: Heller olje enn fisk

<small><i>Tobis: Småsil</i></small>
Tobis: Småsil
Wikimedia commons/ TomiUSM

Publiseringsdato: 27. november, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Olje er viktigere enn fisk og mat. Klima- og miljødepartementet avslo Bellonas klage om oljeboring på Vikingbanken, et sårbart yngleområde for tobis – så sårbart at selv fiskere er nektet å fiske der. De avslo klagen selv om de var enig i det meste.

Den er nok liten, men betyr mye: De drøyt 20 cm lange, tynne fiskene er svært viktig som mat for en rekke andre fiskeslag, sjøpattedyr og sjøfugler. En rekke av disse fiskeslagene er igjen viktige matfisker for mennesker.

Den dramatiske nedgangen i lundefuglbestanden henger trolig sammen med at bestanden av tobis er kraftig redusert. Lundefuglen står nå på rødlista; den står i fare for å dø ut i Norge.

Fisket etter tobis er stoppet de siste årene fordi bestanden har kollapset. Nå gyter den bare på noen få plasser i norsk sone. Flere gamle gytefelter er forlatt, noe som gjør bestanden svært sårbar.

Tobis fisk havsil Truet tobis: I de norske havområdene er det særlig havsilen som er truet. Credit: Wikimedia commons/Walter-Baxter

FAKTA – tobisfisk

 • En gruppe langstrakte, tynne småfisk, omkring 20 cm lange
 • Fire arter finnes i Norge: Glattsil, havsil, småsil og storsil
 • I norsk sone er særlig havsil truet.
 • Svært viktig som føde for torsk, hvitting, hyse, sei, makrell, ulike flyndrer – i tillegg til lundefugl og andre sjøfugler.
 • Egg gytes på sandbunn, hvor hvert enkelt egg fester seg til et sandkorn.
  Vikingbanken er et viktig gyteområde for tobis.
  (Kilde: Wikipedia)

 

«Godt forslag, men nei»

Både Bellona, Naturvernforbundet, Norges Fiskarlag, interesseorganisasjonen Fiskebåt og Pelagisk Forening klaget da Statoil fikk tillatelse til å bore på Vikingbanken.

Både Miljødirektoratet og Havforskningsinstituttet har påpekt hvor viktig tobis er. I boretillatelsen skriver direktoratet at «tobisbestanden på Vikingbanken er kritisk lav».

Til tross for en rekke argumenter mot boring – fra Klima- og miljødepartementet – har Klima- og miljødepartementet avslått klagen og gitt Statoil lov til å bore.

 

«Fiske farligere enn oljeboring»

SigurdEnge Sigurd Enge, Bellona Credit: Daniel Sannum Lauten

– Statens konklusjon er at olje er viktigere enn fisk og at fiske er faligere enn oljeboring. Staten tillater boring på gytefeltet til tobis – havsil – der bestanden er kritisk lav. Det er vanskelig å forstå, sier leder for maritimt arbeid i Bellona, Sigurd Enge.

Han blåser av Miljødepartementets risikovurdering, at…

 • En utblåsning vil påvirke et begrenset område
 • Et akutt utslipp vil sannsynligvis ikke skade rekrutteringen
 • Sannsynligheten for et større utslipp av kjemikalier er liten

– Det er ufattelig at oljeboring skal regnes som mindre farlig enn å fiske, sier Enge. Fiske har lenge vært forbudt i området, nettopp fordi tobis-bestanden er så utsatt.

– Hvis oljeboring er så ufarlig, nærmest risikofritt, er det rart oljeindustrien har begrensninger i det hele tatt!

Han mener dette også gir en klar beskjed til alle fiskere:

– Dette er et forvarsel på hvordan «sameksistensen» mellom fiskeri og olje vil bli i Lofoten.

Tobis fisk småsil Tobis: Småsil Credit: Wikimedia commons/Hans-Hillewaert

Avslo klage de langt på vei støtter

I sin avgjørelse på klagesaken skriver Klima- og miljødepartementet blant annet:

 • «På grunn av betydningen for tobis, er Vikingbanken identifisert som et særlig verdifullt og sårbart område i forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerak»
 • «Det signaliserer at det er viktig å vise særskilt aktsomhet ved aktivitet i området»
 • «Klima- og miljødepartementet deler klagernes bekymring for den lave tobisbestanden på Vikingbanken».

Likevel konkluderer departementet til Statoils fordel, med at oljeboring på Vikingbanken er nærmest ufarlig.

 

– Penger avgjør

Tobis fisk småsil Tobis: Småsil Credit: Wikimedia commons/MPF

Advokat Ask Økland i Pelagisk Forening er også skuffet over Miljødepartementets avgjørelse og sier til Dagsavisen:

– Vi hadde jo håpet at fornuften ville seire, men er dessverre ikke overrasket over vedtaket.

– Igjen ser vi at oljeselskapene blir prioritert foran fiskeri og miljø, sier Sigurd Enge. – Dette tyder på at miljømyndighetene mener penger er viktigere enn en ansvarlig forvaltning.