Media

Tobis fisk havsil

Truet tobis: I de norske havområdene er det særlig havsilen som er truet.

Tobis fisk havsil truet

Tobis fisk havsil