Media

kart sårbare områder nær land åpnes for oljeboring

Spesielt blokkene 6307/2 og 6307/5 ligger i et sårbart område, bare 10 km fra de nærmeste øyene, åpnes for oljeboring i "TFO 2017"

kart sårbare områder nær land åpnes for oljeboring

kart sårbare områder nær land åpnes for oljeboring