Nyheter

– Ville ikke pustet lettet ut

Getty Images

Publiseringsdato: 20. mars, 2019

Selv om EFTAs overvåkningsorgan ESA ikke går videre i klagesaken om leterefusjonsordningen, fortsetter Bellonas arbeid for at oljebransjen ikke skal favoriseres gjennom skattereglene. Nå skal EU-kommisjonen vurdere reglene om statsstøtte til energi og miljø i lys av EUs nye klimaambisjoner.

– Se bare på tidsbruken til ESA. De er forpliktet til å åpne formell undersøkelse dersom de er i tvil om saken. Her har det gått over halvannet år, noe som mer enn indikerer at de har vært i tvil, sier Frederic Hauge, etter at det ble klart at EFTAs overvåkningsorgan ESA ikke går videre i klagesaken om leterefusjonsordningen.

– Denne avgjørelsen gir oss imidlertid et godt grunnlag for å spille inn effektive grep i EU-kommisjonens konsultasjonsrunder om den forestående revideringen av statsstøttereglene. Her skal reglene om statsstøtte til energi og miljø også revurderes i lys av EUs nye klimamål, sier Hauge, daglig leder i Bellona.

Han sier stiftelsen nå vil arbeide videre politisk i Norge, i tillegg til inn mot de reviderte reglene som skal være klare om to år:

– I avgjørelsen mener ESA at det ikke går an å sammenligne oljebransjen med for eksempel fornybar energi. Å gi myndighetene slack til å favorisere oljebransjen rimer dårlig med EUs klimaambisjoner, sier Hauge.

Gjennom leterefusjonsordningen betaler staten 78 % av letekostnadene til oljeselskaper som ikke er i skatteposisjon. 114 milliarder kroner er hittil betalt ut i slik støtte, som Bellona klaget inn som ulovlig statsstøtte til ESA august 2017.

Frederic Hauge Bellona-leder Frederic Hauge. Credit: Bellona

– Selv om oljeselskapene nå ikke trenger å betale tilbake milliarder av kroner sporenstreks, betyr ikke det at ordningen er trygg. Det har vi sett tydelig i debatten i det siste, så om jeg var oljeinvestor ville jeg ikke pustet særlig lettet ut nå, sier Hauge.

– Denne klagen er et av flere spor vi har fulgt for å komme leterefusjonsordningen til livs. Det optimale er selvsagt om våre folkevalgte selv innser hvor absurd det er å sprøyte slike summer inn i oljenæringen, samtidig som vi er nødt til å nå klimamålene for å unngå total katastrofe. Vi er glade for å se signaler om at ting er i bevegelse på det feltet.

– Til de som ergrer seg over at denne saken har skapt usikkerhet i bransjen, vil jeg påpeke at det er staten som har satt bransjen i denne situasjonen ved ikke å notifisere ordningen i utgangspunktet, sier Hauge. Etter første gjennomlesning av ESAs avgjørelse, stusser han over at den manglende notifiseringen ikke ser ut til å være nevnt her.